Over 22 000 frivillige lag og organisasjoner får nærmere 1,7 milliarder kroner i momskompensasjon. Se oversikt over mottakere og tildelt beløp.

Fordelingen av momskompensasjon på varer og tjenester er klar. Frivillige lag og organisasjoner får utbetalt nærmere 1,7 milliarder kroner. Dette er nesten 75 millioner mer enn i fjor.

I år får mottakerne tildelt nærmere 81 prosent av den godkjente søknadssummen, mot 82 prosent i fjor.

Vi fikk inn 100 flere søknader om momskompensasjon på varer og tjenester i 2020, enn i 2019. Det er 600 flere organisasjoner i år enn i fjor som får utbetalt kompensasjon.

Vedtak blir sendt til organisasjonen sin innboks i Altinn i løpet av uke 50, og utbetalingen av momskompensasjon for 2019 skjer denne uken.

Se nøkkeltall og statistikk her.

Les også pressemelding frå Kulturdepartementet.