Lotteritilsynet sendte vedtak til norske banker i april om å stoppe betalingstransaksjoner til og fra utenlandske pengespillselskap på nett. Les saken her.

Worldpay, som var en av de største betalingsformidlerne av pengespill til nordmenn, har innført nye rutiner og stopper nå transaksjoner til nordmenn til og fra utenlandske pengespillselskap. Worldpay klaget på vedtaket til bankene, og gjennom klagen fikk Lotteritilsynet ny informasjon om at de har fått på plass tiltak for å hindre pengespilltransaksjonar til nordmenn. Lotteritilsynet har også gjennomført testspill som støtter dette. Lotteritilsynet har derfor gitt Worldpay medhold i klagen, og deres kontonummer er fjernet fra listen over kontonummer som er omfattet av vedtaket til bankene.

Les endringsvedtaket her.