illustrasjonsfoto pengespill på nettDet er bare Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og enkelte av de store landsdekkende lotteriene som kan tilby regulerte pengespill på nett i Norge. Fra januar 2019 ble det også anledning til å formidle bingo til spillere på internett, jf bingoforskriften § 4a.

Enerettsmodellen skal beskytte sårbare grupper mot å bli spilleavhengige og gi mest mulig tilbake til norsk frivillighet, idrett og kultur.

Stort utenlandsk marked

Etter tusenårsskiftet har det vokst frem et stort uregulert marked av utenlandske pengespill som kasino, poker oddspill og bingo på nettet. De utenlandske spillselskapene har ikke tillatelse til å tilby eller markedsføre disse spillene i Norge, men det er ikke ulovlig for  nordmenn å spille hos selskapene. De siste årene har det vært en massiv vekst i markedsføringen av pengespill fra utenlandske pengespillselskap i Norge.

Her kan du se en liste over  pengespillselskap uten tillatelse i Norge (ikke uttømmende).

Les mer om ulovlig markedsføring av pengespill på nett.

Nordmenn taper over 2 milliarder årlig

250 000 nordmenn spilte hos utenlandske spillselskap i 2018 og de tapte mellom 1,8 og 2,2 milliarder kroner på disse spillene, viser estimat fra Lotteritilsynet. Markedet for den type spill som de utenlandske spillselskapene tilbyr er totalt på 3,9 milliarder kroner, og de utenlandske pengespillselskapene står for ca. 60 prosent av denne omsetningen.

Ingen kontroll på selskap i utlandet

Norske myndigheter oppmoder alle som spiller på utenlandske nettspill om å være forsiktige. For det første fører ikke Lotteritilsynet kontroll med utenlandske spillselskap, og vi kontrollerer heller ikke om spillere får utbetalt gevinstene sine. Dessuten kan vi ikke gå god for at spillene som blir tilbudt er forsvarlige pengespill.

Restriktiv politikk

Med sin nettspillpolitikk ønsker styresmaktene å sikre offentlig kontroll med ansvarlige pengespill i regi av Norsk Tipping og Norsk Rikstoto. Ei slik kanalisering av pengespillmarkedet, med god offentlig kontroll av pengespill, motvirker både kriminalitet og spilleavhengighet. Les mer om spilleavhengighet.

Poker på nett

Norsk Tipping tilbyr ikke tradisjonelle pokerspill der du spiller mot andre, men mange utenlandske spillselskap tilbyr nettpoker.  Les mer om regelverket for poker i Norge.

Skatt på gevinster

På utenlandske nettspill kan du å måtte betale skatt for gevinster over en viss størrelse, og for gevinster i pengespill som ikke blir tilbudt her i landet. Gevinster fra utenlandske nettspillselskap blir regulerte av skatteloven § 5–50 om tilfeldig inntekt. Les mer om skatt på gevinster på Skatteetaten sine nettsider.

Forbud mot formidling av betaling

Norske banker og andre finansinstitusjoner har ikke lov til å formidle penger til utenlandske pengespillaktører. Forbudet gjelder både innskudd, som ofte skjer via kredittkort, og utbetaling av gevinst, som ofte skjer til spilleren sin bankkonto. Målet med tiltaket er å ramme utenlandske spillselskap og redusere tilbudet av utenlandske pengespill i Norge.

Forholdet til EU-retten

Mange av nettspillselskapene som retter seg mot Norge har lisens i en annen EU/EØS-stat. Flere av nettspillselskapene hevder at de dermed kan tilby sine spill lovlig til borgerene i andre EU/EØS-stater. Pengespilltjenester er ikke harmonisert innenfor EU/EØS-området. En tjenesteleverandør som er etablert i et EØS-land har altså ikke noe rettskrav på å kunne tilby sine pengespilltjenester uhindret i ethvert annet EØS-land. Rettspraksis fra EU-domstolen og EFTA-domstolen gir medlemslandene en vid skjønnsmargin til å fastsette egne reguleringer på pengespillområdet. Den norske pengespillloven og praktiseringen av den, er i samsvar med EØS-retten.