Det er forbudt å markedsføre og medvirke til å markedsføre pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Det er kun Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og andre aktører med tillatelse fra Lotteritilsynet til å tilby pengespill, som har lov å markedsføre pengespill i Norge.

Se hvem som har lov å tilby pengespill i Norge.

Ingen utenlandske pengespillselskap har lov til å markedsføre pengespillene sine i Norge.  Men fordi de omgår norsk lov ser du ulovlig pengespillreklame i flere ulike kanaler.   

Se hvem som ikke har tillatelse i Norge.

Hva er ulovlig markedsføring av pengespill?

All aktivitet som er med på å fremme omsetningen av utenlandske pengespill er å regne som ulovlig markedsføring i Norge. Dette omfatter for eksempel:  

  • Annonser og annen reklame for utenlandske spillselskaper i aviser, magasin, radio og TV.
  • Annonser og annen reklame for utenlandske spillselskaper på nettsider, blogger og i sosiale medier. 
  • Stadionreklame og reklame på drakter og boards i Norge.  
  • All omtale som oppfordrer til å besøke utenlandske spillselskaper sine nettsider.  
  • Lenker fra nettsiden til utenlandske spillselskaper og/eller kasinoportaler.  
  • Direktereklame fra utenlandske spillselskaper via SMS, e-post og andre meldingstjenester.   

Det er også forbudt å medvirke til å tilby og markedsføre pengespill som ikke har tillatelse. Dette omfatter bruk av kommisjonærer, agenter, distributører og andre mellommenn som bringer pengespillet ut til spillerne, for eksempel gjennom lenker og affiliates-avtaler.  Det samme gjelder bruk av reklamebyrå og andre selskap som bistår utenlandske spillselskaper med ulovlig markedsføring av pengespill i Norge.

Hvorfor ser du reklame for utenlandske pengespill i Norge?  

Etter pengespillregelverket er det ulovlig å markedsføre pengespill som ikke har tillatelse i Norge, men spillselskaper uten tillatelse har omgått norsk lov i flere år, blant annet ved å sende TV-reklame på TV-kanaler som sender fra utlandet. For nordmenn flest fremstår disse kanalene som norske.

Fra 1. januar 2021 ble kringkastingsloven endret. Endringen gav Medietilsynet rett til å stanse markedsføring på TV og i bestillingstjenester ved å pålegge nettdistributører å hindre tilgangen til reklame for ulovlige pengespill. Lotteritilsynet samarbeider med Medietilsynet om arbeidet og fra august 2022 har vi fått stanset den ulovlige pengespillreklamen på TV.

Spillselskapene som opererer ulovlig i Norge bruker også internett og sosiale medier som reklamekanal med norske kjendiser og influensere. Vi har tilsyn og dialog med norske mediehus, magasiner, annonseleverandører, Meta (Facebook og Instagram), Apple og flere andre aktører for å stoppe den ulovlige pengespillreklamen.  

Konsekvenser av ulovlig markedsføring  

Lovforbudet mot markedsføring av utenlandske pengespill i Norge er til for å beskytte de 55 000 som har spilleproblemer og de 122 000 som står i fare for å få det.  Norsk Tipping må forholde seg til strenge krav til ansvarlighet når de utvikler og markedsfører sine pengespill på nett, blant annet har de ikke lov til å markedsføre de farligste spillene (kasinospill). De utenlandske pengespillselskapene markedsfører de farligste spillene og legger til rette for at du kan spille bort store summer på kort tid. Spilleproblemer er alvorlig, og rammer både spillere og hele familier.  

Vi mener at den ulovlige reklamen for pengespill også er med på å legitimere et ulovlig tilbud. Seks av ti nordmenn vet ikke eller er usikre på hvem som har lov til å tilby og markedsføre pengespill i Norge.