Har du blitt kontaktet av et utenlandsk pengespillselskap som vil sponse deg eller bruke din kjendisstatus til å fronte pengespill? Da risikerer du å bryte norsk lov!

Informasjon til idrettsutøvere

Er du idrettsutøver og blir kontaktet av et pengespillselskap som ønsker å sponse deg? Eller har laget ditt inngått en avtale med et pengespillselskap du mistenker er ulovlig i Norge? Som idrettsutøver kan du være et ettertraktet sponsorobjekt. Sponsoravtalene kan være ulovlige og du bør derfor sette deg inn i regelverket før du signerer en avtale.

Se hvilke spillselskap som har tillatelse i Norge.

Informasjon til influensere

Er du influenser og kontaktet av et pengespillselskap som vil bruke din kjendisstatus til å fremme sitt produkt? Da bør du sjekke om selskapet driver lovlig i Norge, mange utenlandske pengespillselskaper fremstår som norske, men er ikke det.

Dersom du fronter et utenlandsk pengespillselskap, for eksempel ved å markedsføre spillselskapet, dele innlegg på sosiale medier eller opptre på arrangement i samarbeid med et pengespillselskap, er dette brudd på forbudet mot markedsføring og formidling av pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Se hvilke spillselskap som er ulovlige i Norge.

Hvorfor er dette ulovlig?

Forbudet mot markedsføring av utenlandske pengespill i Norge er til for å beskytte 55 tusen nordmenn med spilleproblemer og ytterligere 122 tusen som står i fare for å utvikle spilleproblemer i Norge.

Markedsføringsforbudet rammer alle som markedsfører eller medvirker til å markedsføre ulovlige pengespill, inkludert influensere, talspersoner, ambassadører, eksperter og andre som samarbeider med utenlandske pengespillselskap.

Lotteritilsynet kan reagere mot personer som samarbeider med og markedsfører spillselskapene dersom de bryter regelverket om å tilby, markedsføre og formidle ulovlige pengespill.

Lotteritilsynet kan pålegge personer som markedsfører ulovlige pengespill å stanse slik markedsføring. Vi kan gi tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Brudd på forbudet mot å markedsføre pengespill som ikke har tillatelse kan også medføre straff

Les informasjonsbrev vi sendte til ulike påvirkernettverk i november 2022.

Hva er ulovlig markedsføring av pengespill?
  • Annonser og annen reklame for utenlandske pengespillselskaper i aviser, magasin, radio og TV.
  • Annonser og annen reklame for utenlandske pengespillselskaper på nettsider, blogger og i sosiale medier. 
  • All omtale som oppfordrer til å besøke utenlandske pengespillselskaper sine nettsider.  
  • Lenker fra nettsiden til utenlandske pengespillselskaper og/eller kasinoportaler.
  • Stadionreklame og reklame på drakter og boards i Norge.