Du har utvikla speleavhengigheit når du ikkje lenger har kontroll over spelinga di.

Spelinga dominerer livet – både tankar, kjensler og åtferd. Dersom du har eit speleproblem vil du fortsette å spele sjølv om konsekvensane av spelinga kan føre til store personlege, økonomiske og sosiale problem.

Det er lett å gjere alt for å skjule konsekvensane av spelinga, og slik blir den ei gøymt avhengigheit. Skamma over å spele gjer det for mange vanskeleg å søke hjelp eller dei søkjer for seint. Speleproblem rammar ikkje berre spelaren, det får ofte store konsekvensar for heile familien.

På Hjelpelinjen får spelarar og pårørande råd og hjelp til vidare behandling. For dei fleste av oss er pengespel både underhaldande og hyggeleg. Likevel viser undersøkingar at mange tusen nordmenn mistar kontrollen og utviklar pengespelproblem.

Kor mange har speleproblem?

Mange spelselskap som opererer frå utlandet gir inntrykk av å vere norske og tilbyr høgrisikospel ulovleg i Noreg. Sjå oversikt over dei ulovlege selskapa.

Hva kjennetegner farlige pengespill?

Den viktigste enkeltfaktoren er at alt skjer raskt. For eksempel hvor lang tid det går fra spilleren har satset et beløp, gjennomført spillet, sett utfallet og kan satse på nytt. I kasinospill kan dette skje på bare tre sekund. Andre risikofaktorer er:

 • Ingen pauser: Du spiller uten pause.
 • Kreditt: Risikoen stiger dersom det går an å spille på kreditt.
 • Live Oddsspill: Spilleren kan satse på nytt etter å ha tapt eller vunnet.

Samtalene til Hjelpelinjen er dominert av spillere som har fått spilleproblem etter å ha spilt på utenlandske ulovlige pengespillselskap.

Se hvilke spillselskap som ikke har lov å tilby pengespill i Norge.

Spill som blir regnet som lavrisiko er tallspill som Lotto, Joker og V75. Disse spillene har lang tid mellom innsats og trekning.

Du kan stenge deg ute eller ta pauser frå spel

Om du trur du har eit speleproblem, eller om du vil beskytte deg sjølv frå å la deg friste til å spele, kan du ta pauser eller stenge deg ute. Både Norsk Tipping og Norsk Rikstoto lar deg ta pauser i ein periode du kan bestemme sjølv. Men du kan også stenge deg ute/ekskludere deg heilt frå pengespel. Også hos bingoentreprenørene som tilbyr online-spel kan du stenge deg ute.

Om du ønsker endå betre beskyttelse, kan du installere eit filter frå Gamban . Når filteret er installert og aktivert på PC/Mac, telefon eller nettbrett, sperrar det tilgang til alle typar pengespelsider, også pengespel med løyve i Noreg. Du kan kontakte desse aktørane for å få gratis tilgang til filteret:

 • Hjelpelinjen på telefon 800 800 40, eller via chat.
 • Norsk Tipping på telefon 62 50 77 70 eller på chat.
 • Spillavhengighet Norge på telefon 47 70 02 00.

Filteret hindrar ikkje at spelselskapa kan sende deg tilbod via e-post og sms, så her må du gjere andre tiltak, som for eksempel å skifte e-postadresse. Ønsker du å stenge for spel i butikk og kiosk, må du stenge din konto hos Norsk Tipping og Norsk Rikstoto.

Hva er ansvarlighetsverktøy?

Myndighetene har bestemt at norske pengespill må ha strenge krav til ansvarleghetsverktøy for å redusere faren for å få spilleproblem.

 • Sette grenser for hvor mye du kan tape.
 • Sette tidsgrenser for hvor lenge du kan spille.
 • Ta en pause når du har spilt en time.
 • Spilleren kan ekskludere seg fra spill i perioder, eller permanent.
 • Maksimale tapsgrenser.

Norsk Tipping har absolutte tapsgrenser. På de hurtige nettspillene er grensen satt til 5 000 kroner i måneden. De har også en maksimal tapsgrense på 20 000 kroner i måneden for alle spill.

Det er mye penger å tape, men det er også et godt sikkerhetsnett for de spillerne som mister kontrollen. Du kan ikke spille bort hus og hjem.

De utenlandske ulovlige spillselskapene som tilbyr de samme spillene som Norsk Tipping, har ikke slike krav til ansvarlige spill. Det gjør at du kan tape store summer på kort tid.