Norske banker og andre som yter betalingstjenester i Norge har ikke lov til å formidle innsats og utbetaling i pengespill, som tilbys av pengespillselskap uten tillatelse i Norge. Forbudet gjelder både innskudd fra spillere, som ofte skjer via kredittkort, og utbetaling, som ofte skjer til spilleren sin bankkonto. Forbudet omfatter både slike pengestrømmer som går direkte til og fra pengespillselskapene og pengestrømmer som går via andre parter. Målet med forbudet er å redusere tilbudet av ulovlige pengespill i Norge, for å beskytte spillerne.

Forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk tillatelse.

Norsk Tipping og Norsk Rikstoto har lenge hatt tillatelse/konsesjon til å tilby pengespill i Norge. I tillegg kan bingoaktører med tillatelse fra Lotteritilsynet, tilby hovudspillet sitt på internett. Oversikt over hvem som har tillatelse til å tilby bingo finner du i Lotteriregisteret.

I 2017 ble det gitt fem 9-årige tillatelser med hjemmel i lotteriloven, til lotteri med omsetning inn til kr. 300 millioner per år. Dette gjelder:

  • Pantelotteriet ved entreprenør Norsk Pantelotteri AA. Organisasjonsnummer: 996 684 075.
  • Postkodelotteriet ved enreprenør Novamedia Norsk Postkodelotteri AS. Org.nr: 996 684 075.
  • UNICEF-lotteriet ved Lottovate Limited . Org.nr: 915 756 697.
  • Klimalotteriet, Norsk Underholdningsspill AS. Org.nr: 977 337 003.
  • Fotolotto, ved entreprenør Fotolotto.no AS. Org.nr: 915 697 178.

Dette betyr at betalingstransaksjoner til og fra disse selskapene, ikke skal stanses.

Spillselskapene forsøker å omgå forbudet

De fleste utenlandske spillselskapene har innført betalingsløsninger for å omgå forbudet. Pengeoverføringene går stort sett via tredjepartsselskap. Dette gjør det vanskeligere for bankene å identifisere overføringer til utenlandske spillselskap.

I tillegg har dette ført til at norske spillere kan bruke kredittkort når de spiller hos utenlandske spilleselskap. Kredittkortene har en innebygd sperre mot transaksjoner til selskap som bruker varekoden for pengespill. Siden transaksjonene nå går via tredjepartsselskap som benytter andre koder, blir transaksjonen godkjent. Dermed kan norske spillere spille for penger de ikke har, og på kort tid opparbeide seg en stor kredittkortgjeld.

Informasjon til spillere og banker

Er du spiller og har problemer med utbetaling av gevinst? Er du ansatt i en bank som ønsker mer informasjon om regelverket eller ønsker å tipse oss? Følg knappene under.


Informasjon til spillere                                              
Informasjon til banker

Tiltak for å effektivisere forbudet

Lotteritilsynet har jobbet strategisk og langsiktig med tiltak for å effektivisere forbudet mot formidling av penger til og fra utenlandske pengespillselskap.

I 2015 identifiserte vi en rekke tredjepartsselskap som formidlet innskudd til slike selskap. Banker og finansinstitusjoner har mottatt et informasjonsskriv med en oversikt over disse selskapene.

Lotteritilsynet har også truffet en rekke vedtak overfor norske banker og finansinstitusjoner om å avvise betalingstransaksjoner til og fra bankkontoer til pengespillselskap og selskap som vi har identifisert som betalingsformidlere for pengespillselskap. Disse kontoene har hovedsakelig blitt brukt til utbetaling av gevinster. Her kan du se vedtak sendt til norske bankar om ulovleg betalingsformidling til utanlandske pengespelselskap.

Vi har også sendt informasjonsskriv til selskap vi har identifisert som betalingsformidlere for pengespillselskap. Flere av disse selskapene har etter dialog eller etter at det har blitt sendt vedtak til norske banker, valgt å stoppe pengespilltransaksjoner tilog fra Norge. Her finner du informasjonsbrev vi har sendt fra og med 2018.

Forskriftsendring

Det er gjort endringer i forskrift om forbud mot betalingsformidling av pengespill som ikke har norsk tillatelse, slik at vi skal oppnå større effekt av forbudet. Endringene trådte i kraft 01.01.2020 og innebærer blant annet følgende:

  • En tydeliggjøring av at betalingsformidlingsforbudet gjelder generelt og at det også omfatter foretak som gjennomfører betalingstransaksjoner på vegne av pengespillselskap.
  • At Lotteritilsynet i tillegg til å fatte vedtak om å avvise betalingstransaksjoner identifisert med kontonumre, kan fatte vedtak identifisert ved navn på pengespillselskap eller andre betalingsformidlere. Dette vil også gi hjemmel til å treffe vedtak om å stanse betaling av innskudd ved korttransaksjoner til tredjepartsselskap.
  • En plikt for banker og andre foretak som yter betalingstjenester i Norge, til å undersøke alle betalingstransaksjoner til og fra pengespill uten norsk tillatelse som Lotteritilsynet har sendt vedtak om.
  • En opplysningsplikt, for banker og andre foretak som yter betalingstjenester i Norge, til Lotteritilsynet om selskap som formidler betaling knyttet til pengespill som ikke har tillatelse i Norge, på forespørsel fra Lotteritilsynet.