Norske banker og andre finansinstitusjoner har ikke lov til å formidle penger til utenlandske pengespillaktører. Forbudet gjelder både innskudd, som ofte skjer via kredittkort, og utbetaling av gevinst, som ofte skjer til spilleren sin bankkonto. Målet med tiltaket er å ramme utenlandske spillselskap og redusere tilbudet av utenlandske pengespill i Norge.

De fleste utenlandske spillselskapene har innført nye betalingsløsninger for å omgå forbudet. Nå går pengeoverføringene stort sett via tredjepartsselskap. Dette gjør det vanskeligere for bankene å identifisere overføringer til utenlandske spillselskap, og forbudet har derfor hittil ikke hatt stor effekt på utenlandske pengespillselskap sin aktivitet i Norge. I tillegg har dette ført til at norske spillerer kan bruke kredittkort når de spiller hos utenlandske spilleselskap. Kredittkortene har en innebygd sperre mot transaksjoner til selskap som bruker varekoden for pengespill. Siden transaksjonene nå går via tredjepartsselskap som benytter andre koder, blir transaksjonen godkjent. Dermed kan norske spillere spille for penger de ikke har, og på kort tid opparbeide seg en stor kredittkortgjeld.

Tiltak for å effektivisere forbudet

Forslag til endringer i regelverket om forbud mot betalingsformidling for pengespill uten norsk tillatelse er sendt på høring. Høringsfrist er 15. august 2018.

Lotteritilsynet har jobbet strategisk og langsiktig med tiltak for å effektivisere forbudet mot formidling av penger til og fra utenlandske pengespillselskap.

I 2015 identifiserte vi en rekke tredjepartsselskap som formidlet innskudd til slike selskap. Banker og finansinstitusjoner har mottatt et informasjonsskriv med ei oversikt over disse selskapene.

I mars 2017 sendte vi vedtak til norske banker om å stoppe betalingstransaksjoner til og fra utenlandske pengespillselskap på nett. Bare i januar og februar 2017 var volumet på disse transaksjonene på over 500 millioner kroner. Bakgrunnen for vedtaket er et tilsyn med forbudet der vi fant flere kontonummer som tilhører utenlandske selskap som gjennomfører betalingsformidling på vegne av utenlandske spillselskap.

Etter at vedtaket til bankene trådde i kraft har tre av de fem betalingsformidlerne med kontoer som var inkludert i vedtaket, innført nye rutiner og stoppet pengespilltransaksjoner til nordmenn. Lotteritilsynet vil holde frem arbeidet med å få mest mulig effekt av betalingsformidlingsforbudet.

I desember 2017 sendte vi to nye vedtak til norske banker om å stanse betalingstransaksjoner til og fra utenlandske pengespillselskap fra bestemte kontonummer. Kontonumra tilhører betalingsformidlerne Magyar s.r.o (Trustly AB) og Entercash ltd.

Nytt vedtak ble sendt til norske banker og finansinstitusjoner i januar 2018. Dette vedtaket gjelder stans av pengespilltransaksjonar fra to bestemte kontonummer som tilhører betalingsformidleren Trustly med nytt kontonavn Instant Payment Services Ltd. (lenke til brevene finner du nedenfor).

Nytt vedtak ble sendt til norske banker og finansinstitusjoner i februar 2018. Dette vedtaket gjelder stans av pengespilltransaksjoner fra et bestemt kontonummer som tilhører betalingsformidleren Entercash Ltd. med nytt kontonamn Pluspay Finland Oy (lenke til brevet finner du nedenfor).

Tilsynet sendte nytt vedtak til norske banker og finansinstitusjoner i oktober 2018. Dette vedtaket gjelder pålegg om å avvise betalingstransaksjoner av innskudd og gevinst til og fra to kontonummer som tilhører betalingsformidleren Trustly (lenke til brevet finner du nedenfor)

Siden november 2018 har tilsynet sendt sju nye vedtak til banker og finansinstitusjoner i Norge. Vedtakene gjelder kontoer både til bruk for innskudd og utbetaling til og fra pengespillselskap. Lenke til brevene med de sju vedtakene finner du nedenfor.

Les også:

Tips oss om formidling av betaling

Har du informasjon om formidling av innskudd og gevinst hos utenlandske nettspill, vil vi gjerne ha tips om dette.

Tips oss her