Norske banker og andre finansinstitusjoner har ikke lov til å formidle penger til utenlandske pengespillaktører. Forbudet gjelder både innskudd, som ofte skjer via kredittkort, og utbetaling av gevinst, som ofte skjer til spilleren sin bankkonto. Målet med tiltaket er å ramme utenlandske spillselskap og redusere tilbudet av utenlandske pengespill i Norge.

De fleste utenlandske spillselskapene har innført nye betalingsløsninger for å omgå forbudet. Nå går pengeoverføringene stort sett via tredjepartsselskap. Dette gjør det vanskeligere for bankene å identifisere overføringer til utenlandske spillselskap, og forbudet har derfor hittil ikke hatt stor effekt på utenlandske pengespillselskap sin aktivitet i Norge. I tillegg har dette ført til at norske spillerer kan bruke kredittkort når de spiller hos utenlandske spilleselskap. Kredittkortene har en innebygd sperre mot transaksjoner til selskap som bruker varekoden for pengespill. Siden transaksjonene nå går via tredjepartsselskap som benytter andre koder, blir transaksjonen godkjent. Dermed kan norske spillere spille for penger de ikke har, og på kort tid opparbeide seg en stor kredittkortgjeld.

Tiltak for å effektivisere forbudet

Lotteritilsynet har jobbet strategisk og langsiktig med tiltak for å effektivisere forbudet mot formidling av penger til og fra utenlandske pengespillselskap.

I 2015 identifiserte vi en rekke tredjepartsselskap som formidlet innskudd til slike selskap. Banker og finansinstitusjoner har mottatt et informasjonsskriv med ei oversikt over disse selskapene.

I mars 2017 sendte vi vedtak til norske banker om å stoppe betalingstransaksjoner til og fra utenlandske pengespillselskap på nett. Bare i januar og februar 2017 var volumet på disse transaksjonene på over 500 millioner kroner. Bakgrunnen for vedtaket er et tilsyn med forbudet der vi fant flere kontonummer som tilhører utenlandske selskap som gjennomfører betalingsformidling på vegne av utenlandske spillselskap.

Etter at vedtaket til bankene trådde i kraft har tre av de fem betalingsformidlerne med kontoer som var inkludert i vedtaket, innført nye rutiner og stoppet pengespilltransaksjoner til nordmenn. Lotteritilsynet vil holde frem arbeidet med å få mest mulig effekt av betalingsformidlingsforbudet.

I desember 2017 sendte vi to nye vedtak til norske banker om å stanse betalingstransaksjoner til og fra utenlandske pengespillselskap fra bestemte kontonummer. Kontonumra tilhører betalingsformidlerne Magyar s.r.o (Trustly AB) og Entercash ltd.

Les også:

Tips oss om formidling av betaling

Har du informasjon om formidling av innskudd og gevinst hos utenlandske nettspill, vil vi gjerne ha tips om dette.

Tips oss her