Norske banker og andre finansinstitusjoner har ikke lov til å formidle penger til og fra utenlandske pengespillaktører som ikke har tillatelse til å tilby pengespill i Norge. Forbudet gjelder både innskudd fra spillere, som ofte skjer via kredittkort, og utbetaling av gevinst, som ofte skjer til spilleren sin bankkonto. Målet med tiltaket er å redusere tilbudet av ulovlige pengespill i Norge, for å beskytte spillerne.

Forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk tillatelse.

Spillselskapene forsøker å omgå forbudet

De fleste utenlandske spillselskapene har innført betalingsløsninger for å omgå forbudet. Pengeoverføringene går stort sett via tredjepartsselskap. Dette gjør det vanskeligere for bankene å identifisere overføringer til utenlandske spillselskap.

I tillegg har dette ført til at norske spillere kan bruke kredittkort når de spiller hos utenlandske spilleselskap. Kredittkortene har en innebygd sperre mot transaksjoner til selskap som bruker varekoden for pengespill. Siden transaksjonene nå går via tredjepartsselskap som benytter andre koder, blir transaksjonen godkjent. Dermed kan norske spillere spille for penger de ikke har, og på kort tid opparbeide seg en stor kredittkortgjeld.

Informasjon til spillere og banker

Er du spiller og har problemer med utbetaling av gevinst? Er du ansatt i en bank som ønsker mer informasjon om regelverket eller ønsker å tipse oss? Følg knappene under.


Informasjon til spillere                                              
Informasjon til banker

Tiltak for å effektivisere forbudet

Lotteritilsynet har jobbet strategisk og langsiktig med tiltak for å effektivisere forbudet mot formidling av penger til og fra utenlandske pengespillselskap.

I 2015 identifiserte vi en rekke tredjepartsselskap som formidlet innskudd til slike selskap. Banker og finansinstitusjoner har mottatt et informasjonsskriv med en oversikt over disse selskapene.

Lotteritilsynet har også truffet en rekke vedtak overfor norske banker og finansinstitusjoner om å stoppe betalingstransaksjoner til og fra bankkontoer til pengespillselskap og selskap som vi har identifisert som betalingsformidlere for pengespillselskap. Disse kontoene har hovedsakelig blitt brukt til utbetaling av gevinster.

Her kan du se vedtak sendt til norske bankar om ulovleg betalingsformidling til utanlandske pengespelselskap.

Vi har også sendt informasjonsskriv til selskap vi har identifisert som betalingsformidlere for pengespillselskap. Flere av disse selskapene har etter dialog eller etter at det har blitt sendt vedtak til norske banker, valgt å stoppe pengespilltransaksjoner til nordmenn.

Forskriftsendring

Det er nylig vedtatt endringer i forskrift om forbud mot betalingsformidling av pengespill som ikke har norsk tillatelse, slik at vi skal oppnå større effekt av forbudet. Endringene vil tre i kraft 01.01.2020 og innebærer blant annet følgende:

  • En tydeliggjøring av at betalingsformidlingsforbudet gjelder generelt og at det også omfatter foretak som gjennomfører betalingstransaksjoner på vegne av pengespillselskap.
  • At Lotteritilsynet i tillegg til å fatte vedtak om å avvise betalingstransaksjoner identifisert med kontonumre, kan fatte vedtak identifisert ved navn på pengespillselskap eller andre betalingsformidlere. Dette vil også gi hjemmel til å treffe vedtak om å stanse betaling av innskudd ved korttransaksjoner til tredjepartsselskap.
  • En plikt for banker og andre foretak som yter betalingstjenester i Norge, til å undersøke alle betalingstransaksjoner til og fra pengespill uten norsk tillatelse som Lotteritilsynet har sendt vedtak om.
  • En opplysningsplikt, for banker og andre foretak som yter betalingstjenester i Norge, til Lotteritilsynet om selskap som formidler betaling knyttet til pengespill som ikke har tillatelse i Norge, på forespørsel fra Lotteritilsynet.