Formålet med informasjonsbrev er å gjøre betalingsformidlerne kjent med regelverket og klar over forbudet som gjelder i Norge. Formålet er også å avdekke om betalingsformidlerne i tillegg til pengespilltransaksjoner har lovlige transaksjoner. Vi orienterer også om konsekvensen ved å holde frem med pengespilltransaksjoner, ved at Lotteritilsynet kan treffe vedtak overfor norske banker og andre som yter betalingstjenester i Norge, med pålegg om å avvise transaksjoner til og fra selskapet.

Lotteritilsynet kan kun pålegge norske banker og andre som yter betalingstjenester i Norge å avvise transaksjoner ved vedtak. Informasjonsbrev er ikke vedtak. Vi viser for øvrig til det generelle forbudet mot å formidle innsats og utbetaling i pengespill uten tillatelse i Norge.

Listen viser hvem vi har sendt informasjonsbrev til fra og med 2018.

Vi har også sendt informasjonsbrev før dette. Offentlige informasjonsbrev kan søkes opp i vår postjournal.

DatoSelskapMerknadsfelt
13.11.2019Urus London Ltd. Selskapet har gitt tilbakemelding om at de ønsker å etterleve regelverket. Øvrig informasjon vi har, tyder på at selskapet har valgt å innrette seg etter forbudet, og har trukket seg fra det norske markedet.
03.05.2019Hillside (Sports) GP Limited
03.05.2019 Affiliate Squared Ltd.
12.03.2019 EMP Services SA
05.03. 2019Paymentworld Europe Ltd.
04.02.2019PPRO Financial Ltd.
14.11.2018Nuapay