Tips og informasjon fra norske banker og finansinstitusjoner er viktig for Lotteritilsynet i vårt arbeid med betalingsformidlingsforbudet. Dersom du har mistanke om pengespilltransaksjoner oppfordrer vi bankene til å tipse Lotteritilsynet om aktører og kontonummer som gjennomfører disse. Dette gjelder både aktører på innskudd og utbetaling av gevinst.

Tips oss her

Vi opplever at forskjellige banker har ulike tilnærminger til betalingsformidlingsforbudet. Noen banker jobber selv aktivt med forbudet og stanser pengespilltransaksjoner på eget initiativ.

Når skal transaksjoner stanses ved ulovlig pengespill? Les mer i veilederen til Økokrim og Lotteritilsynet

Forbudet gjelder generelt

Lotteritilsynet understreker at forbudet mot formidling av betaling gjelder generelt, og ikke kun i de tilfellene Lotteritilsynet har truffet vedtak. Dersom man har mistanke om pengespilltransaksjoner er det mulig å gjøre nærmere undersøkelser rundt dette. Dersom transaksjonen er en pengespilltransaksjon er banken pliktig å stanse denne.

På bakgrunn av informasjonen fra banker sammenholdt med annen informasjon, kan vi blant annet treffe vedtak om å avvise betalingstransaksjoner identifisert med kontonummer, navn på pengespillselskap, eller andre foretak som gjennomfører betalingstransaksjoner på vegne av pengespillselskap.

Når vi identifiserer nye betalingsformidlingsselskap, innleder vi ofte med å sende informasjonsbrev om regelverket og betalingsformidlingsforbudet i Norge. Her finner du oversikt over informasjonsbrev vi har sendt.

Unntak

Norsk Tipping og Norsk Rikstoto har lenge hatt tillatelse/konsesjon til å tilby pengespill i Norge. I tillegg kan bingoaktører med tillatelse fra Lotteritilsynet, tilby hovudspillet sitt på internett. Oversikt over hvem som har tillatelse til å tilby bingo finner du i Lotteriregisteret.

I 2017 ble det gitt fem 9-årige tillatelser med hjemmel i lotteriloven, til lotteri med omsetning inn til kr. 300 millioner per år. Disse har fått tillatelse:

  • Pantelotteriet ved entreprenør Norsk Pantelotteri AA. Organisasjonsnummer: 996 684 075.
  • Postkodelotteriet ved enreprenør Novamedia Norsk Postkodelotteri AS. Org.nr: 996 684 075.
  • UNICEF-lotteriet ved Lottovate Limited . Org.nr: 915 756 697.
  • Klimalotteriet, Norsk Underholdningsspill AS. Org.nr: 977 337 003.
  • Fotolotto, ved entreprenør Fotolotto.no AS. Org.nr: 915 697 178.

Dette betyr at betalingstransaksjoner til og fra disse selskapene, ikke skal stanses.

Om innskudd

Forbud mot spillbetalingsformidling gjelder også innskudd, som ofte skjer ved korttransaksjoner.

Bankenes systemer stanser transaksjoner til brukerstedskode 7995 for pengespill, men pengespillselsskapene benytter i stor grad tredjepartsselskap som har andre brukerstedkoder. Forbud mot spillebetalingsformidling omfatter også pengespilltransaksjoner som ikke er merket med riktig brukerstedskode.

Lotteritilsynet har etter regelverksendring 1. januar 2020 mulighet til å treffe vedtak med pålegg om å avvise betalingstransaksjoner identifisert med foretaksnavn der foretaket bruker annen brukerstedskode enn pengespill for betalingstransaksjoner med betalingskort, men likevel gjennomfører betalingstransaksjoner ved innskudd til og utbetaling fra pengespill.

Endringer i regelverket

Ved endringer i forskrift om spillbetalingsformidling som trådte i kraft 1. januar 2020 ble forpliktelsene til banker og andre som yter betalingstjenester i Norge utvidet.  I forkant av endringene sendte Lotteritilsynet ut brev med utfyllende informasjon om hvordan banker og finansinstitusjoner skal forholde seg til regelverket.

En del banker opplever det som uklart hvor langt plikten til å stanse transaksjoner går. Vi oppfordrer de som har spørsmål til å  ta kontakt med Lotteritilsynet.

Her finner du en oversikt over vedtak sendt til norske banker.