Tips og informasjon fra norske banker og finansinstitusjoner er viktig for Lotteritilsynet i vårt arbeid med betalingsformidlingsforbudet. Dersom du har mistanke om pengespilltransaksjoner oppfordrer vi bankene til å tipse Lotteritilsynet om aktører og kontonummer som gjennomfører disse. Dette gjelder både aktører på innskudd og utbetaling av gevinst.

Tips oss her

Vi opplever at forskjellige banker har ulike tilnærminger til betalingsformidlingsforbudet. Noen banker jobber selv aktivt med forbudet og stanser pengespilltransaksjoner på eget initiativ.

Forbudet gjelder generelt

Lotteritilsynet understreker at forbudet mot formidling av betaling gjelder generelt, og ikke kun i de tilfellene Lotteritilsynet har truffet vedtak. Dersom man har mistanke om pengespilltransaksjoner er det mulig å gjøre nærmere undersøkelser rundt dette. Dersom transaksjonen er en pengespilltransaksjon er banken pliktig å stanse denne.

På bakgrunn av informasjonen fra banker sammenholdt med annen informasjon, kan vi blant annet treffe vedtak om stans av transaksjoner. Vedtakshjemmelen til Lotteritilsynet i nåværende forskrift gjelder kun betalingstransaksjoner til og fra entydig bestemte kontonumre.

Unntak

Norsk Tipping og Norsk Rikstoto har lenge hatt tillatelse/konsesjon til å tilby pengespill i Norge. I 2017 ble det gitt fem 9-årige tillatelser med hjemmel i lotteriloven, til lotteri med omsetning inn til kr. 300 millioner per år. Dette gjelder:

  • Pantelotteriet ved entreprenør Norsk Pantelotteri AA. Organisasjonsnummer: 996 684 075.
  • Postkodelotteriet ved enreprenør Novamedia Norsk Postkodelotteri AS. Org.nr: 996 684 075.
  • UNICEF-lotteriet ved Lottovate Limited . Org.nr: 915 756 697.
  • Klimalotteriet, Norsk Underholdningsspill AS. Org.nr: 977 337 003.
  • Fotolotto, ved entreprenør Fotolotto.no AS. Org.nr: 915 697 178.

Dette betyr at betalingstransaksjoner til og fra disse selskapene, ikke skal stanses.

Om innskudd

Når det gjelder innskudd, er det i forskriften spesifisert, at forbudet gjelder ved betalingsordre der betalingskort er benyttet og autorisasjonsforespørselen identifiseres etter et brukerkodesystem.  I praksis innebærer dette stans av transaksjoner til brukerstedskode 7995 for pengespill. Bankenes systemer stanser slike transaksjoner, men pengespillselsskapene benytter tredjepartsselskap som har andre brukerstedkoder. Lotteritilsynet har ikke vedtakshjemmel til å treffe vedtak om korttransaksjoner på nåværende tidspunkt. Dersom banken vet at det er snakk om en pengespilltransaksjon er banken likevel pliktig å stanse denne i kraft av det generelle forbudet. Se ellers informasjon om endringer i regelverket. Endringer i regelverket vil gi hjemmel til å også stanse betaling av innskudd.

En del banker opplever det som uklart hvor langt plikten til å stanse transaksjoner går. Vi oppfordrer dere til å kontakte oss om dere har spørsmål. Ved innføring av endringer i forskrift vil bankenes plikt og ansvar utvides ytterligere. Lotteritilsynet vil i denne forbindelse gå ut med utfyllende informasjon om hvordan banker og finansinstitusjoner skal forholde seg til regelverket.

Her finner du en oversikt over vedtak sendt til norske banker.