Det er kun Norsk tipping som har tillatelse til å tilby kasinospill på nett til nordmenn. Ingen andre spillselskap har tillatelse til å tilby denne typen spill til nordmenn. Gjør de det bryter de norsk lov. Det er likevel ikke straffbart å spille hos slike selskaper på internett.

Banken stopper utbetaling

Spillere kan oppleve at utbetaling av gevinst fra pengespill som ikke har tillatelse i Norge, blir stoppet av banken. Banken kan enten ha stoppet transaksjonen på eget initiativ, fordi banken selv har avdekket at det er snakk om en pengespilltransaksjon, eller som følge av et av Lotteritilsynets vedtak. Banken har uansett da kun fulgt norsk lov, noe de har en plikt til.

Lotteritilsynet mottar jevnlig henvendelser av personer som har opplevd at banken har stoppet utbetaling av gevinst i pengespill. Lotteritilsynet kan ikke bistå i slike tilfeller med annet enn informasjon om regelverket.  Vår oppgave er å føre tilsyn med at forbudet mot formidling av pengespill som ikke har tillatelse i Norge, blir etterlevd.

Pengespillselskapene omgår norsk lov

Det er pengespillselskapene som bevisst omgår betalingsformidlingsforbudet i norsk lov, og som må svare for problemene deres spillere opplever som følge av dette. Pengespillselskapene omgår bevisst oppsatte sperrer for innskudd, som er satt for å hindre at nordmenn spiller pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Spillselskapene informerer også sine kunder om at de kan spille på selskapene som før, uten fare for at gevinst ikke blir utbetalt til spilleren sin konto.

Spillere som opplever problemer med å få utbetalt gevinst kan eventuelt forsøke å kontakte tilsynsmyndigheter i landet hvor spillselskapet har lovlig lisens, dersom selskapet har dette. Forbrukermyndighetene i Norge ved Forbruker Europa kan bistå med megling, samt veiledning og informasjon om regelverket, men har ikke avgjørelsesmyndighet, og kan på tilsvarende måte som Lotteritilsynet ikke bistå med å få gevinsten utbetalt.

Flere spillere sier at de har fått gjennomført innskudd, selv om dette også er i strid med forbudet om formidling av betaling. Med de vedtatte endringene i regelverket forventer Lotteritilsynet at vi kan jobbe mer aktivt med å også stanse innskudd.