PokerI lotteriloven § 1 første ledd bokstav a er lotteri definert som:

«Virksomhet der deltakerne mot innskudd kan erverve gevinst som følge av trekning, gjetting eller annen fremgangsmåte som helt eller delvis gir et tilfeldig utfall.»

De tre vilkårene ”innskudd”, ”gevinst” og ”helt eller delvis tilfeldig utfall” må alle være oppfylt for at et spill skal bli regnet som et lotteri etter lotteriloven.

I Norge regnes poker som et spill med helt etter delvis tilfeldig utfall. Pokerspill med innskudd og gevinst oppfyller vilkårene i lotteridefinisjonen og vil dermed være et lotteri etter lotteriloven. Det er forbudt å arrangere lotterier uten tillatelse fra Lotteritilsynet.

Etter lotteriloven er det kun åpnet for lovlig pokerspill med innsats og gevinst på følgende områder:

Forslag til endring i forskrift

Merk at forslag til endring i lotteriforskriften §8 var på høring sommeren 2017.
Det kom inn 14 svar der 8 hadde merknader. Du kan be om innsyn i høringssvarene her.
Ny forskrift vil gjelde fra 2018.

Poker i vennelag

Fra 1. januar 2015 kan du spille poker sammen med venner i det private hjem.

Følgende krav må oppfylles:

  • Deltakerne er i nær omgangskrets.
  • Spillet må foregå i det privat hjem og ikke ha et organisert eller profesjonelt preg.
  • Antall deltakere kan ikke overstige ti personer.
  • Totalt innskudd per spiller kan ikke overstige NOK 1000.

Her kan du lese mer utfyllende informasjon om vilkårene for private pokerlag.

NM i turneringspoker

Lotteritilsynet er gitt myndighet til å gi en tillatelse til en (eller flere) organisasjoner til å arrangere et årlig Norgesmesterskap med tilhørende kvalifiseringsturneringer, jfr. lotteriforskriftens §8.

Blodkreftforeningen fikk tillatelsen for årene 2015-2017. Global Poker Tours NUF er autorisert entreprenør for arrangementet.

Les mer om Poker-NM i Norge.

NM i turneringspoker for 2018-2020 var lyst ut med søknadsfrist 30. oktober. Her er det et krav at søker må være en lotteriverdig organisasjon. Den som søker må også ha få eller ingen inntekter fra det norske lotteri- eller pengespillmarkedet. Det er også mulig å knytte seg til en entreprenør med pokerkompetanse.

Spesielt om gratisturneringer

Det finnes i dag gratisturneringer som ofte blir kalt freerolls. Det er i lovlig å arrangere pokerturneringer uten pengeinnskudd. Det er likevel viktig å være klar over at det er ulovlig å markedsføre utenlandske pengespillselskap på slike arrangement. Det kan for eksempel skje ved at:

  • Det blir brukt flygeblad, banner, sjetonger, bord, kortstokker, klær på kortutdelere og andre medhjelpere der navnet og logoen til spillselskapet er sentralt plassert.
  • Premien består av startbonus hos et nettspillselskap eller gir deg rett til å spille for et spillselskap, eller reise verden rundt og spille på selskapets regning.
  • Kvalifisering til pokerturneringer på nettspillselskapene sin spillportal, der det blir krevd at deltakerne må registrere seg og opprette spillekonto.
  • Premier i gratisturneringer blir betalt inn på deltakeren sin nettspillkonto.

Gratis pokerturneringer med markedsføring av selskap som tilbyr nettspill er i strid med forbudet mot markedsføring og formidling i lotteriloven § 11.

Lotteritilsynet får en del tips om ulovlige pokerklubber. Det er politiet som skal slå ned på slike pokerklubber, men Lotteritilsynet assisterer politiet i enkeltsaker. Lotteritilsynet kan pålegge opphør av slike klubber, og politianmelde den ansvarlige for brudd på lotteriloven og straffeloven. Tips om ulovlige pokerklubber kan rettes til politiet og til Lotteritilsynet. Alle tips blir behandlet anonymt.