Poker

I Norge regnes poker som et spill med helt etter delvis tilfeldig utfall. Pokerspill med innskudd og gevinst oppfyller vilkårene i lotteridefinisjonen og vil dermed være et lotteri etter lotteriloven. Det er forbudt å arrangere lotterier uten tillatelse fra Lotteritilsynet.

Etter lotteriloven er det kun åpnet for lovlig pokerspill med innsats og gevinst på følgende områder:

Det eksisterer i dag gratisturneringer som ofte blir kalt freerolls. Det er lovlig å arrangere pokerturneringer uten pengeinnskudd. Det er likevel viktig å være klar over at det er ulovlig å markedsføre utenlandske pengespillselskap på slike arrangement.

Poker i vennelag

Du kan spille poker sammen med venner i det private hjem. Følgende krav må oppfylles:

  • Deltakerne er i nær omgangskrets.
  • Spillet må foregå i det privat hjem og ikke ha et organisert eller profesjonelt preg.
  • Antall deltakere kan ikke overstige 20 personer.
  • Totalt innskudd per spiller kan ikke overstige NOK 1000.

Her kan du lese mer utfyllende informasjon om vilkårene for private pokerlag.

NM i turneringspoker

Regelverket for NM i turneringspoker er revidert med virkning fra mars 2021. De viktigste
endringene er:

  • Lengden på tillatelse til NM-turnering blir økt fra tre til fem år.
  • Innskuddsgrensen blir omgjort til tapsgrense.
  • Det blir tillatt med flere innskudd i samme turnering.

Lotteritilsynet er gitt myndighet til å gi en tillatelse til en (eller flere) organisasjoner til å arrangere et årlig Norgesmesterskap med tilhørende kvalifiseringsturneringer, jf. lotteriforskriftens §8.

For perioden 2021-2025 har Blodkreftforeningen og Gynkreftforeningen fått tillatelse.

Lotteritilsynet har løpende dialog med arrangøren for å sikre at arrangementet blir gjennomført i samsvar med tillatelsen, og vi gjennomfører tilsyn med de ulike arrangementene

Vårt tilsynsarbeid med ulovlig poker

Vårt samfunnsoppdrag er å beskytte de sårbare gruppene som er spilleavhengige eller står i fare for å få problemer med pengespill.

Alle former for poker (med innsats) som ikke er innenfor regelverket om vennelagspoker eller NM i turneringspoker er ulovlige.

Lotteritilsynet prioriterer tilsyn med den aktiviteten som er mest alvorlig. Sentralt i vurderingen er hvor organisert og profesjonelt preg aktiviteten har. Tilsynet er avhengige av tips fra publikum.

Når vi mottar tips, vurderer vi informasjonen og vi kan sette i gang tiltak. Eksempel på tiltak:

  • Gå i dialog med de ansvarlige aktørene og orientere om regelverket. Dette er mest vanlig i mindre alvorlige tilfeller.
  • Sende varsel om stans av virksomheten og ev. sende informasjon videre til politiet for oppfølging om de ansvarlige ikke retter seg etter vårt varsel/vedtak.

I alvorlige tilfeller der det blir spilt poker for store summer og gjerne er knyttet opp mot annen kriminalitet, blir forholdet meldt til politiet. Lotteritilsynet vil assistere politiet i enkeltsaker ved behov.

Tips oss

Tips om ulovlige pokerklubbar kan rettes til politiet og til Lotteritilsynet. Alle tips blir behandlet anonymt. Markedsføring og invitasjoner til ulovlig poker skjer ofte i det skjulte, for eksempel via lukkede sosiale forum.

Tips oss her.