1. januar 2015 ble det åpnet for pokerspill i private hjem. Vi vil her informere om lovens definisjon av private pokerlag (pkt. 1) og ytterligere grenser som er gitt i forskrift (pkt. 2).

1. Definisjon av private pokerlag

Lotteriloven §5 setter følgende definisjon for private pokerlag:

«lotteri som avholdes som pokerspill i private hjem mellom personer i nær omgangskrets, når lotteriet ikke har et organisert eller profesjonelt preg.»

a) Spillet må skje i private hjem

Det er kun åpnet for pokerspill i private hjem. Det vil derfor ikke være lov å spille poker på for eksempel arbeidsplasser, restauranter og puber, klubber og hotellrom.

b) Deltakerne må være i nær omgangskrets

Det er vanskelig å trekke opp grensen for når du er i «nær omgangskrets». Dette vilkåret må derfor vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Formålet med loven var å åpne for at venner kan spille sammen i sosiale lag i det private hjem.

Det stilles ikke krav til at spillerne må være i nær omgangskrets med alle deltakerne. Dersom for eksempel en deltaker tar med en venn som ikke kjenner alle andre deltakere, vil dette likevel være et lovlig pokerlag.

c) Spillet må ikke ha et organisert eller profesjonelt preg

Dette vilkåret forbyr etablering av spilleklubber, større turneringer og arrangementer i private hjem, organisering av poker med arrangør og lignende.

2. Ytterligere grenser fastsatt i forskrift

Loven gir myndighetene mulighet å fastsette grenser for antall deltakere, aldergrense for deltakelse og beløpsgrenser for innskudd i forskrift. Slike grenser er satt opp i forskrift om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m. §5-3.

a) Høyeste innskudd per deltaker er 1000 kroner per spillekveld (sammenkomst)

Hver deltaker kan tape inntil 1000 kroner på en spillekveld. Tapsgrensen utvides ikke selv om spillekvelden forsetter over midnatt. Grensen er personlig og kan ikke overføres til andre spillere.

b) Maksimalt antall deltakere er 20 personer

Dette omfatter alle personer som deltar med innskudd i spillet.

Det vil ikke være mulig å supplere med nye spillere for eksempel når enkeltspillere ryker ut av en turnering.

Det er videre satt en aldersgrense på 18 år, forbud mot spill på kreditt og et forbud mot at gjennomføringen av pokerspillet kan overlates til en medhjelper mot betaling (for eksempel kortutdeler).


Ta kontakt med oss i Lotteritilsynet dersom du har ytterligere spørsmål knyttet til private pokerlag
.