Trinn 1 av 9 - Intro

    Stiftelser skal ha vedtekter. De skal bl.a. opplyse om navn, formål, grunnkapital og styrets sammensetning. Vedtektene skal sikre tydelige og gode rammer for stiftelsens formue, formål, forvaltning og selvstendighet. Du kan sjekke om stiftelsen er registrert i Stiftelsesregisteret.