Sammenslåing av stiftelser må godkjennes av Stiftelsestilsynet. Sammenslåing blir regnet som omdanning, og det er derfor reglene i kapittel 6 av stiftelsesloven som gjelder.

Et vedtak om omdanning kan gå ut på at to eller flere stiftelser slås sammen til en ny stiftelse. Det kan også gå ut på at en eller flere stiftelser overdrar sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet til en annen eksisterende stiftelse.

Hva gjelder søknaden?

Vi skiller mellom sammenslåing av pengeutdelende stiftelser og ikke-pengeutdelende stiftelser.

Dersom det ved sammenslåingen skal opprettes en ny stiftelse, må dette gjøres før sammenslåingen kan registreres. Du finner mer informasjon om dette under opprett ny stiftelse.

Se våre hjelpeskjema/maler for å finne ulike maler og dokumenter som du kan bruke ved sammenslåing av stiftelser.

Send søknad til postmottak@lottstift.no eller til
Stiftelsestilsynet, Postboks 800, 6805 Førde.

Les mer om videre saksgang ved sammenslåing.

Har du fortsatt spørsmål? Gå til «spørsmål og svar», eller ta kontakt.