Følgende saksgang gjelder ved sammenslåing av stiftelser

  1. Når Stiftelsestilsynet har gjort vedtak om sammenslåing, vil tilsynet som hovedregel kunngjøre vedtaket.
  2. Ved kunngjøring får kreditorene en frist på seks uker til å komme med innvendinger mot sammenslåingen.
  3. Når fristen for innvendinger er gått ut, og eventuelle krav fra kreditorene er behandlet, skal det sendes en bekreftelse til Stiftelsestilsynet for hver av stiftelsene om at forholdet til kreditorene ikke er til hinder for gjennomføring av sammenslåingen. Bekreftelsen skal være underskrevet av styret og revisor.
  4. Stiftelsestilsynet registrerer sammenslåingen i Stiftelsesregisteret.
  5. Sammenslåingen trer i kraft fra registreringstidspunktet.
  6. Overdragende stiftelse(r) blir deretter slettet i Stiftelsesregisteret.

Gå tilbake til ‘sammenslåing av stiftelser’.