Her finner du en oversikt over de mest sentrale lover og forskrifter på Stiftelsestilsynet sitt ansvarsområde.

Regelverk for stiftelser

Se også NOU 2016:21 Stiftelsesloven – Forslag til ny stiftelseslov.

Regelverk for andre ansvarsområder i Stiftelsestilsynet

Regelverk som gjelder generelt i offentlig forvaltning