Du kan i utgangspunktet opprette en stiftelse dersom en formuesverdi på minst 100 000 kroner blir stilt selvstendig til stiftelsens rådighet, og stiftelsen har et bestemt og langvarig formål.

Slik oppretter du en stiftelse

Skal du opprette og få registrert en stiftelse må følgende dokumenter utarbeides:

  • Stiftelsesdokument (ev. testament)
  • Vedtekter
  • Revisorerklæringer
  • Åpningsbalanse

På siden  hjelpeskjema og maler får du oversikt over hvilket innhold du trenger i vedleggene som kreves for å registrere stiftelsen. Der finner du også eksempel på maler du kan bruke for dokumentene ved opprettelsen.

Tidspunkt for opprettelse og registrering

Stiftelser blir regnet som opprettet når stiftelsesdokumentet foreligger. Dersom stiftelsen er etablert ved testament, blir testamentet sett på som stiftelsesdokumentet og stiftelsen blir regnet som opprettet på tidspunktet for dødsfall.

Alle stiftelser skal registreres i Stiftelsesregisteret, og det er styret som er ansvarlig for å melde registrering innen tre måneder etter opprettelsen. Stiftelsestilsynet vil etter mottatt melding også registrere eldre, tidligere uregistrerte stiftelser.

Registreringen skal meldes via samordnet registermelding i Altinn. Brønnøysundregistrene vil da tildele stiftelsen et foreløpig organisasjonsnummer før videresending av alle dokumentene til Stiftelsestilsynet for behandling.

Registrér ny stiftelse

Dersom du ikke har tilgang til Altinn, kan du fortsatt sende papirsøknad til Brønnøysundregistrene, men da må du regne med lenger saksbehandlingstid. Bruk i tilfelle skjemaet «Samordnet registermelding» som du finner på Brønnøysundsregistrene sine nettsider.

Har du flere spørsmål om å opprette en stiftelse? Se ofte stilte spørsmål og svar om temaet, eller kontakt oss her.