Når dere skal søke om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, må revisor både kontrollere og rapportere.

regnskapInformasjon til revisor

Kontrollere

  • Kommunens revisor skal gå gjennom og kontrollere anleggsregnskapene. Kontroll av regnskap for anlegg med spillemiddeltilskudd på inntil 400 000 kroner kan likevel gjøres av en annen revisor, f.eks. organisasjonens tillitsvalgte revisor.
  • Revisor skal kontrollere at merverdiavgiften dere søker om kompensasjon for, gjelder tilskuddsberettigede anleggselementer.
  • Revisor skal også kontrollere at eventuell fradragsberettiget merverdiavgift gjennom det ordinære mva-systemet, ikke inngår i søknadsbeløpet.

Rapportere

  • Rapporten (basert på «Avtalte kontrollhandlinger» i ISRS 4400) og regnskapssammendraget revisor skal attestere, er de samme som brukes i forbindelse med utbetaling av spillemiddeltilskudd. Dere behøver derfor ikke lage egne rapporter når dere søker om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.

Mer informasjon om krav til regnskap og kontroll av regnskap finner du i bestemmelsene fra Kulturdepartementet (åpnes i nytt vindu):