Vedlegg til søknad

Søknad om mva-kompensasjon for idrettsanlegg skal ha to vedlegg. Det er de samme vedleggene som benyttes i forbindelse med utbetaling av spillemiddeltilskuddet.

Vedlegg 1: regnskapssammendrag

Dette består av en oppstilling over finansiering av anlegget, i tillegg til et sammendrag av hovedpostene i regnskapet. Finn malar for regnskap og driftsplan.

Regnskapssammendraget skal være signert av organisasjonen, av kommunen og av revisor. Sammendraget skal skille mellom tilskuddsberettigede anleggselementer og ikke-tilskuddsberettigede anleggselementer.

Mer informasjon om krav til regnskap og kontroll av regnskap finner du i bestemmelsene fra Kulturdepartementet (åpnes i nytt vindu):

Vedlegg 2: revisorrapport / avtalte kontrollhandlinger

Anleggsregnskapet skal gjennomgås og kontrolleres av kommunens revisor. Med utgangspunkt i denne gjennomgangen skal revisor avgi en rapport basert på «Avtalte kontrollhandlinger» i ISRS 4400 (jf. kravene til regnskap og kontroll av regnskapet under kapittel 4 i bestemmelsene).

Merk at hvis anlegget får spillemiddeltilskudd på inntil (mindre enn) 400 000 kroner, kan dere bruke en annen revisor (f.eks. en valgt revisor) for å kontrollere regnskapet. I dette tilfellet trengs det ikke en formell revisorrapport, det er nok med en bekreftelse på at regnskapet er kontrollert.