Kultursektoren søkte om over 200 millioner i koronakompensasjon

– Vi skal betale ut puljevis, så kultursektoren får hjelp så fort som mulig, sier Marianne Skjeldestad Hove, avdelingsdirektør for frivillighetsstøtte.

Søknadsfristen i kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører i kultursektoren gikk ut 1. mai.

Ordningen dekker tap knyttet til kulturarrangementer som ble avlyste, stengte eller nedskalerte på grunn av covid-19 i perioden fra november 2021 og ut februar 2022.

Det totale søknadsbeløpet er 208 millioner kroner. Arrangører og underleverandører har til sammen søkt om kompensasjon for over 14.500 kulturarrangementer. En del arrangører eller underleverandører har søkt om kompensasjon i forbindelse med det samme arrangementet.

– Vi er allerede godt i gang med saksbehandlingen, og målet vårt er at første pulje får utbetalt pengene i andre halvdel av mai, sier Marianne Skjeldestad Hove, avdelingsdirektør for frivillighetsstøtte i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Alle vedtakene skal være ferdige i juni.

– Vi behandler sakene fortløpende, og siste pulje får pengene senest i starten av juli.

Film og konsert største kategorier

Marianne Skjeldestad Hove
– Saksbehandlingen er godt i gang, sier Marianne Skjeldestad Hove, avdelingsdirektør for frivillighetsstøtte.

Ser man på tall arrangementer det er søkt om kompensasjon for, så utgjør film størstedelen med 8023 arrangementer. Videre er det søkt om støtte til 4653 konserter.  

– Det er stor bredde i arrangementene det er søkt om. Et arrangement kan være alt fra en visning av en kinofilm på bygdekinoen til en stor konsert. For desember ser vi at det er kommet inn en del søknader for avlyste eller nedskalerte julekonserter, forklarer Hove.

Når man ser på tidspunktene for arrangementene, skiller desember seg ut med spesielt mange arrangementer i helgene. Toppen var 18. desember, der det er søkt om støtte til 809 arrangementer.

Slik fordeler arrangementene seg etter kategori:

  • 8023 filmer
  • 4637 konserter
  • 755 teater
  • 622 stand-up
  • 111 danseforestillinger
  • 75 kunstutstillinger
  • 39 museum
  • 20 litteraturarrangementer
  • 187 arrangementer er i kategorien annet arrangement

Søknadsbeløp over 200 000 kroner

I 22 prosent av søknadene er det søkt om over 200 000 kroner.  

De som søker for over 200 000 kroner samlet må ha bekreftelse fra en revisor eller autorisert regnskapsfører.