Denne ordningen gjelder tap knyttet til kulturarrangementer som er avlyste, stengte eller nedskalerte på grunn av råd eller pålegg fra myndighetene som følge av covid- 19. Les forskriften her.  

Ordningen omfatter arrangementer i perioden november 2021, desember 2021, januar 2022 og februar 2022.  

Søknadsfristen var 1. mai kl. 13.00. Siste frist for revisor/autorisert regnskapsfører sin bekreftelse var 6. mai kl. 13.00.

I første utbetaling, 25. mai 2022, ble det betalt ut over 40 millioner kroner til 404 arrangører og underleverandører. I andre utbetaling, 8. juni, ble det betalt ut 50 637 637 kroner til 114 søkere. I tredje utbetaling, 22. juni, ble det betalt ut 55 986 126 til 99 søkere. Siste utbetaling var 29. juni. Da ble det betalt ut over 30 millioner kroner. Se samlet oversikt over søkere, arrangementer, søknadsbeløp og utbetalinger.