Kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren

Søknadsfristen var 1. mai kl. 13.00.

Denne ordningen gjelder tap knyttet til kulturarrangementer som er avlyste, stengte eller nedskalerte på grunn av råd eller pålegg fra myndighetene som følge av covid- 19. Les forskriften her.  

Ordningen omfatter arrangementer i perioden november 2021, desember 2021, januar 2022 og februar 2022.  

Søknadsfristen var 1. mai kl. 13.00.

Dersom søknadssummen samlet er over 200 000 kroner, må søknaden bekreftes av en revisor eller autorisert regnskapsfører, som er knyttet til et revisjonsforetak eller regnskapsførerforetak som er registrert i Finanstilsynet sitt virksomhetsregister. Søker må gjøre avtale med revisor/autorisert regnskapsfører, og deretter legge inn informasjon i søknadsskjemaet om hvem som skal bekrefte søknaden. Dere  levere søknaden innen søknadsfristen 1. mai kl. 13.00. Vår klare anbefaling er at dere har tett dialog med revisor/autorisert regnskapsfører før dere sender inn søknaden. Siste frist for revisor/autorisert regnskapsfører sin bekreftelse var 6. mai kl. 13.00.