Alle opplysninger i søknaden må kunne dokumenteres. Lotteri- og stiftelsestilsynet har, med hjemmel i forskriften § 16 (1), satt opp noen spesifiserte dokumentasjonskrav for sentrale områder.

De spesifiserte dokumentasjonskravene er bakgrunnen både for vår saksbehandling og etterkontroll, og for revisor sine kontrollhandlinger. Dere blir ikke bedt om å legge dokumentasjonen ved i søknadsskjemaet, men vi forventer at dere har den tilgjengelig dersom vi etterspør den.

1. Omsetningsfall for virksomheten (forskriften § 5, 6 og 7

Oppstilling som underbygger omsetningstallene som ligger til grunn for søknaden som inneholder:

 • Henvisning til relevant regnskapsmateriale.
 • Informasjon om hvordan omsetningen er periodisert.

Dokumentasjonen må foreligge både for kompensasjonsperioden og aktuell sammenligningsperiode.

2. Tapte inntekter for arrangement (forskriften § 9)

Oppstilling som underbygger inntektstallene som ligger til grunn for søknaden som inneholder:

 • Henvisning til relevant regnskapsmateriale.
 • Informasjon om hvordan inntekten er periodisert.
 • Informasjon som viser at inntektene gjelder planlagte, gjennomførte eller budsjetterte kulturarrangement i kompensasjonsperioden.

Dokumentasjonen må foreligge både for det omsøkte arrangementet og aktuelt sammenligningsgrunnlag.

3. Tilskudd fra andre offentlige covid-19-ordninger

Dersom foretaket opplyser at det har tapte inntekter som har blitt kompensert fra andre offentlige covid-19 ordninger iht. forskriften § 10 nr. 3:

 • Oppstilling over mottatte tilskudd.
 • Henvisning til tilskuddsbrev for det enkelte tilskuddet.

4. Overskuddsbegrensning

Oppstilling som underbygger opplysninger gitt i søknaden som inneholder:

 • Henvisning til relevant regnskapsmateriale.
 • Informasjon som viser hvordan ordinært resultat før skattekostnad er periodisert.

Dokumentasjonen må foreligge både for kompensasjonsperioden og aktuell sammenligningsperiode.

5. Søker med konserntilknytning

 • Oppstilling som viser foretakets konserntilknytning.
 • Oppstilling som viser konsernets mottatte tilskudd etter forskrift 26. mai 201 nr. 1642, forskrift 1. oktober 2021 nr. 2923 eller andre norske covid-19-ordninger hjemlet i kapittel 3.1 i EU-kommisjonens midlertidige ramme for offentlig støtte for økonomien under covid-19-utbruddet.