Lotteritilsynet og Økokrim advarer mot pyramidespill og investeringsbedrageri

Etatene advarer folk mot å satse eller investere penger i pyramidespill, investeringsbedrageri og annen svindel.

Illustrasjon pyramidespill.


Typiske produkt disse selskapene påstår at de selger er investering og aksjer med ekstremt høy avkastning, utdanningspakker for å lære å bli rik, falsk kryptovaluta, pengespill, billige reiser og rabattkuponger.

Vi mener det er viktig både å stanse pyramidespill og å stanse og reagere mot gjengangere som innfører internasjonale pyramidespill i Norge.

Seniorrådgiver jurist Silje Sægrov Amble i Lotteritilsynet .

Det er straffbart å delta i ulovlige pyramidespill

Det er forbudt å opprette, drive og delta i pyramidespill. Brudd på pyramideregelen i lotteriloven kan føre til straff i form av bøter eller fengsel.

På Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider kan du teste om selskapet som kontakter deg er et pyramidespill.

Foto av seniorrådgiver og jurist Silje Sægrov Amble i Lotteritilsynet
Silje Sægrov Amble i Lotteritilsynet.

Pyramidespill er straffbart og er ofte også knyttet til annen kriminalitet, som brudd på strafferegler om skattesvik, hvitvasking, bedrageri, regnskaps- og revisjonsovertredelser, samt trusler.

– De fleste selskapene vi får henvendelser om tilbyr en form for investering uten å ha konsesjon til det fra Finanstilsynet, sier Amble.

Finanstilsynet publiserer markedsadvarsler om selskap som tilbyr investeringer uten nødvendig godkjenning til å drive med investeringstjenester i Norge. Banker og finansforetak kan få godkjenning til å drive med investeringstjenester i Norge, derimot kan ikke selskap som driver pyramidespill og pyramidelignende omsetningssystem få slik konsesjon.

Økokrim advarer spesielt mot investeringsbedrageri og pyramidespill i sine årlige trusselvurderinger om kriminalitet.

Statsadvokat Elisabeth Frankrig i Økokrim.
Elisabeth Frankrig i Økokrim.

Involvering i pyramidespill og utbytte fra disse kan føre til strenge straffer, selv om du ikke har vært klar over hvor pengene kommer fra. Det er tilstrekkelig at du har vært uaktsom. Det vil si at du kan straffes dersom du kan bebreides for ikke å ha opptrådt forsvarlig.

Statsadvokat Elisabeth Frankrig i Økokrim.