Den midlertidige lova gjeld no fram til 1. juni 2021.

Det er gjort endringar i midlertidig lov om unntak frå krav til fysisk styremøte i foretak i samband med utbrot av covid-19 slik at lova gjeld fram til 1. juni 2021.

For å avhjelpe dei negative konsekvensane av koronautbrotet vedtok Stortinget i mai ei midlertidig lov om unntak frå reglane om fysiske styremøte i foretak.  For stiftelsar gjeld reglane i kapittel 1 og 5.

Lova finn du her.