I dag sender Stiftelsestilsynet ut Temaundersøkinga 2016. Undersøkinga går ut til alle landets stiftelsar og skal kartlegge styrehonorar og administrasjonskostnader.

Vi spør også kor mykje pengar stiftelsane delte ut i 2014.

Undersøkinga skal svarast på innan 11. april og resultata vil bli presentert ei ein rapport.

Les også meir om kva vi skal undersøke på fagbloggen vår.