Tilsynsrapporten om Stiftelsen romanifolkets/taternes kulturfond er ferdig frå Stiftelsestilsynet.

Stor interesse

Det har vore stor offentleg interesse rundt tilsynet. Både før og under tilsynet har Stiftelsestilsynet fått mange skriftelege og munnlege meldingar om kritiske forhold i stiftelsen. Stiftelsen har også vore omtala i media ved ei rekke høve.

Mange innsynskrav

Undervegs har det vore svært mange innsynskrav i saka.
Rapporten blir derfor gjort offentleg tilgjengeleg på vår nettside. Klikk på lenka for å laste ned rapporten.

Tilsynsrapport – Stiftelsen romanifolkets/taternes kulturfond – feb. 2017 (PDF).

Oppdatert informasjon 27.10.20: Vedtak om Romanistiftelsen blei seinare omgjort av stiftelsesklagenemnda.