SEO-Butler får tvangsmulkt på 2 000 kroner dagleg frå 25. mai, etter vedtak frå Lotteritilsynet.

Lotteritilsynet sendte vedtak 7. desember 2020 med pålegg om stans av ulovleg marknadsføring og formidling av pengespel utan løyve i Noreg.

Varsel om tvangsmulkt vart gitt 22. mars 2021, dersom ikkje den ulovlege aktiviteten stansa.

SEO-Butler har ikkje etterkome pålegget frå Lotteritilsynet.

Les heile vedtaket her.