Alle norske stiftelsar skal vere registrerte i Stiftelsesregisteret, og du kan søkje fram ulike typar informasjon.

Informasjon om Stiftelsesregisteret

Dette kan du søkje på:

 • kven sit i styret  i ein stiftelse
 • kven er revisor
 • tekstsøk i vedtektene
 • grupperte spørringar som til dømes;
  • aktive eller sletta stiftelsar
  • geografisk område
  • når tid stiftelsen vart registrert
  • kva kapital stiftelsen disponerar
  • adresseopplysningar
  • stiftelsar innan ein bestemt sektor
 • opplysningar om registrering i andre register
 • ulike typar statistikk
Gå til Stiftelsesregisteret