Her finn du ei oversikt over dei mest sentrale lover og forskrifter på Stiftelsestilsynet sitt ansvarsområde.

Regelverk for stiftelser

Se også NOU 2016:21 Stiftelsesloven – Forslag til ny stiftelseslov.

Regelverk for andre ansvarsområde i Stiftelsestilsynet

Regelverk som gjeld generelt i offentleg forvaltning