Registrering

Alle stiftelsar skal registrerast i Stiftelsesregisteret som blir administrert av Stiftelsestilsynet. Styret må registrere stiftelsen innan tre månader etter at stiftelsen er oppretta.

Bruk samordna registermelding til å registrere alle opplysningar. Send samordna registermelding og alle nødvendige vedlegg til Brønnøysundregistra. Deretter tildeler Brønnøysundregista stiftelsen eit førebels organisasjonsnummer, og sender alle dokumenta vidare til Stiftelsestilsynet.

Hjelpeskjema

Sjå hjelpeskjema for nødvendige vedlegg til søknad om registrering av stiftelse, som du finn det under hjelpeskjema og malar. Der finn du også ulike malar og dokument som du kan bruke ved oppretting av ein ny stiftelse.

Registrér ny stiftelse (via Samordna registermelding i Altinn)

Dersom du ikkje har tilgang til Altinn, kan du framleis sende søknad på papirblankett til Brønnøysundregistra, men då må du rekne med litt lenger sakshandsamingstid. Bruk i tilfelle BR’s skjema «Samordna registermelding» som du finn på brreg.no .

Sjå også vårt notat om stiftelsar oppretta ved testament.

Har du fortsatt spørsmål? Gå til «spørsmål og svar», eller ta kontakt.