Tilsynsrapporter fra tilsyn med bingoentreprenører

Under finner du oversikt over de siste tilsynsrapportene etter tilsyn med bingoentreprenører. For eldre tilsynsrapporter må du søke i vår postjournal.

Lotteritilsynet har i 2022 kontrollert hvordan et utvalg bingoentreprenører følger opp krav som kommer frem av hvitvaskingsloven med tilhørende forskrift. Tilsynsrapportene oppsummerer resultat og kommer med anbefalinger til forbedringstiltak. Alle bingoentreprenørene har frist i juni for å komme med tilbakemeldinger på hvordan de vil følge opp merknadene.

Revisjon av krav til tiltak etter hvitvaskingsloven

Tilsynsrapporten beskriver resultat etter revisjon av krav til tiltak etter hvitvaskingsloven hos Max Spill AS.

Revisjonsdato 20. april 2022. Les hele tilsynsrapporten.

Revisjon av krav til tiltak etter hvitvaskingsloven

Tilsynsrapporten beskriver resultat etter revisjon av krav til tiltak etter hvitvaskingsloven hos Bingoentreprenøren AS.

Revisjonsdato 8. april 2022. Les hele tilsynsrapporten.

Revisjon av krav til tiltak etter hvitvaskingsloven

Tilsynsrapporten beskriver resultat etter revisjon av krav til tiltak etter hvitvaskingsloven hos Egil Hesland AS.

Revisjonsdato 8. april 2022. Les hele tilsynsrapporten.

Revisjon av krav til tiltak etter hvitvaskingsloven

Tilsynsrapporten beskriver resultat etter revisjon av krav til tiltak etter hvitvaskingsloven hos Spilleriet AS.

Revisjonsdato 8. april 2022. Les hele tilsynsrapporten.