Under finner du oversikt over de siste tilsynsrapportene etter tilsyn med medhjelpere (tidligere kalt bingoentreprenør) til bingospill. For eldre tilsynsrapporter må du søke i vår postjournal.

Lotteritilsynet kontrollerte i 2022 hvordan et utvalg bingoentreprenører fulgte opp krav som kommer frem av hvitvaskingsloven med tilhørende forskrift. Tilsynsrapportene oppsummerer resultat og kommer med anbefalinger til forbedringstiltak.

Revisjon av krav til tiltak etter hvitvaskingsloven

Tilsynsrapporten beskriver resultat etter revisjon av krav til tiltak etter hvitvaskingsloven hos Max Spill AS.

Revisjonsdato 20. april 2022. Les hele tilsynsrapporten.

Revisjon av krav til tiltak etter hvitvaskingsloven

Tilsynsrapporten beskriver resultat etter revisjon av krav til tiltak etter hvitvaskingsloven hos Bingoentreprenøren AS.

Revisjonsdato 8. april 2022. Les hele tilsynsrapporten.

Revisjon av krav til tiltak etter hvitvaskingsloven

Tilsynsrapporten beskriver resultat etter revisjon av krav til tiltak etter hvitvaskingsloven hos Egil Hesland AS.

Revisjonsdato 8. april 2022. Les hele tilsynsrapporten.

Revisjon av krav til tiltak etter hvitvaskingsloven

Tilsynsrapporten beskriver resultat etter revisjon av krav til tiltak etter hvitvaskingsloven hos Spilleriet AS.

Revisjonsdato 8. april 2022. Les hele tilsynsrapporten.