Søkeresultat for «world ventures»

Talet på treff: 19

Lotterinemda har behandla klagen til World Ventures og stadfestar Lotteri- og stiftelsestilsynet sitt vedtak om at selskapet driv eit pyramideliknande omsettingssystem. Konklusjonen til Lotterinemda er slik: «Lotterinemnda har etter en konkret vurdering av sakens opplysninger samt Lotteri- og stiftelsestilsynet skjønnsmessige vurderinger funnet å ville stadfeste tilsynets vedtak, jf. forvaltningsloven § 34…

https://lottstift.no/om-oss/aktuelt/world-venture-er-ein-ulovleg-pyramide/

Lotterinemda har behandlet klagen til World Ventures og stadfester Lotteri- og stiftelsestilsynet sitt vedtak om at selskapet driv et pyramidelignende omsetningssystem. Konklusjonen til Lotterinemda er slik: «Lotterinemnda har etter en konkret vurdering av sakens opplysninger samt Lotteri- og stiftelsestilsynet skjønnsmessige vurderinger funnet å ville stadfeste tilsynets vedtak, jf. forvaltningsloven §…

https://lottstift.no/nb/om-oss/aktuelt/world-ventures-er-en-ulovlig-pyramide/