Pengespillregisteret er en søkeside der du kan finne informasjon om pengespill og medhjelpere til pengespill. Registeret inneholder oversikt over godkjente medhjelpere i pengespillmarkedet og gjeldende tillatelser for pengespill.

Her er lenke til pengespillregisteret.

Du kan søke på:

Aktører


Pengespill


Statistikk