Å motarbeide kampfiksing er viktig som et ledd i å ivareta idrettens verdigrunnlag, ivareta et trygt og tillitsskapende spillmarked og bekjempe internasjonal organisert kriminalitet.

Kjenner du til kampfiksing eller manipulering av idrettskonkurranser kan du tipse oss. Du kan tipse anonymt om du ønsker det.

Hva er kampfiksing?

Nasjonal handlingsplan mot kampfiksing i idretten er et samarbeid mellom myndigheter, idretten og spillselskap. Kampfiksing blir definert slik i handlingsplanen:

«Manipulering av en idrettskonkurranse, hvor involverte aktører (utøvere, trenere, ledere, dommere etc.), for økonomisk vinning for seg selv eller andre, søker å påvirke resultatet av konkurransen eller enkelthendelser underveis i konkurransen.»

Kampfiksing kan grovt sett deles inn i tre former som ikke er lovlige:

  • Tradisjonell kampfiksing av sluttresultatet. Et lag eller en utøver taper mot betaling.
  • Manipulering av enkelthendelser underveis i konkurransen som ikke påvirker sluttresultatet. For eksempel første innkast eller gult kort (spot-fixing).
  • Manipulering av sluttresultatet, men ikke kamputfallet. Eksempel på dette er utøvere som får betalt for å slippe inn et minimum antall mål (point-shaving).

Risiko og straff

Det kan være fristende å tjene raske penger på å manipulere en idrettskonkurranse. Men det kan få alvorlige konsekvenser for de involverte og for idretten.

Manipulering av idrettskonkurranser kan være straffbart. Du risikerer å bli straffet med bøter, utestengelse og suspensjon fra idretten. Det kan også få konsekvenser for idrettskarriere og press fra kriminelle miljø.

Det er også straffbart å ikke rapportere om du kjenner til manipulering av idrettskonkurranser.  Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité har særlige bestemmelser om manipulering av idrettskonkurranser.

Norges fotballforbund har særlige bestemmelser om manipulering av idrettskonkurranser. Også her er det rapporteringsplikt dersom man mottar tilnærmelser om manipulering av idrettskonkurranser.

Lotteritilsynets rolle

Enheten mot kampfiksing i Lotteritilsynet skal kartlegge, forebygge og avdekke manipulering av idrettskonkurranser i Norge. Vi skal samordne kampen mot manipulering av idrettskonkurranser i Norge og tjene som et nasjonalt informasjonssenter. Vi er også ansvarlige for de strategiske trusselvurderingene på fagfeltet.

Enheten vil basere sine analyser på informasjon fra følgende kilder:

  • Idretten og hestesporten
  • Spillselskap, både nasjonale og internasjonale
  • Relevante myndigheter, både nasjonale og internasjonale
  • Tips fra utøvere, publikum og andre som kan ha relevante opplysninger om temaet