Pengespelstatistikk

Omlag 2,5 millionar nordmenn spelar pengespel. Tal frå 2019 viser at ca 67 prosent av norske menn og 60 prosent av norske kvinner deltar i pengespel.

Her finn du detaljerte nøkkeltal for 2020.

Under ser du oversikt over totalomsetning i den regulerte pengespelmarknaden og utbetaling til formål.

I 2019 var brutto omsetning 46,5 milliardar kroner. Kvar innbyggjar, 18 år og eldre vil i snitt ha satsa 11 700 kroner på regulerte pengespel. Når gevinstane er trekte ifrå la nordmenn igjen 10,6 milliardar kroner på pengespel. Dette utgjer 2500 kroner per innbyggjar.

Les meir detaljert statistikk frå 2020.

Nøkkeltal speleproblem

Om lag 200 tusen nordmenn spelar pengespel hos utanlandske spelselskap som ikkje har løyve til å tilby eller marknadsføre sine spel i Noreg. Lotteritilsynet estimerer at netto omsetning på utanlandske nettstader utgjer mellom 1,7 og 2 milliardar kroner i 2019.

Nøkkeltal 2020

Her finn du detaljerte nøkkeltal for 2020.

I vårt publikasjonsarkiv finn du blant anna årsstatistikkar for norske pengespel og samtalestatistikk for Hjelpelinjen. Du finn også forskingsrapportar om pengespel og speleproblem,