Dette er statistikk for arrangement der profesjonelle entreprenørar driv bingo i eigne lokale, og overfører overskot frå spel til ulike lag og organisasjonar.

Bingo med entreprenør – nøkkeltal første halvår 2020

Type spelBrutto omsetningGevinstGevinstandelNetto omsetningTil formål- av netto omsetn.- av brutto omsetn.
Hovudspel 426
312
73,7 %
114
19*
17,5 %
Sidespel 1 195
990
84,9 %
204
61*
30,0 %
Bingo totalt 1 621
1 302
82,1 %
319
81*
25,5 %
Belago terminaler 826
768
93,0 %
58
17
30,0 %

*I denne tabellen er utbetaling til formål frå hovudspel og sidespel oppgitt før fråtrekk av gebyr for bingoløyve.

  • For hovudspel er brutto omsetning fordelt mellom 322 MNOK på spel i bingohall og 103 MNOK på spel på internett.
  • For sidespel er brutto omsetning fordelt mellom 1 195 MNOK på databingo og 189 tusen kroner på papirbingo.

Faktisk utbetalt til formål etter fråtrekk av gebyr for bingoløyve er 76 159 979 kroner (merk at nokon bingoentreprenørar krev inn gebyr før første utbetaling til formål).

Faktisk utbetalt til formål frå Belago er 17 455 752 kroner.

Det er levert inn 219 bingorekneskap for første halvår 2020. 3073 foreiningar har fått løyve til å delta på entreprenørbingo i første halvår.

Last ned oversikt over fordeling per bingohall og detaljerte nøkkeltal.