Publikasjonsarkiv for Lotteritilsynet, med lenke til relevante nyare publikasjonar m.m.

Forskingsrapportar – speleproblem

Årsstatistikk – Norske pengespel

Nyare utvalde nøkkeltal og pengespelstatistikk finn du her.

Bingostatistikk for dei siste åra finn du her.

Hjelpelinjen – samtalestatistikk

Handlingsplan – speleproblem

Handlingsplan mot spilleproblemer 2019-2021 (PDF)

Forum for spilltrender

Rapport om gråsonespill frå Forum for spilltrender.