Dette er statistikk for arrangement der profesjonelle entreprenører driver bingo i egne lokaler, og overfører overskudd fra spill til ulike lag og organisasjoner.

Bingo med entreprenør – nøkkeltal første halvår 2020

Type spelBrutto omsetningGevinstGevinstandelNetto omsetningTil formål- av netto omsetn.- av brutto omsetn.
Hovudspel 426
312
73,7 %
114
19*
17,5 %
Sidespel 1 195
990
84,9 %
204
61*
30,0 %
Bingo totalt 1 621
1 302
82,1 %
319
81*
25,5 %
Belago terminaler 826
768
93,0 %
58
17
30,0 %

*I denne tabellen er utbetaling til formål fra hovedspill og sidespill oppgitt før fratrekk av gebyr for bingotillatelse.

  • For hovedspill er brutto omsetning fordelt mellom 322 MNOK på spill i bingohall og 103 MNOK på spill på internett.
  • For sidespill er brutto omsetning fordelt mellom 1 195 MNOK på databingo og 189 tusen kroner på papirbingo.

Faktisk utbetalt til formål etter fratrekk av gebyr for bingotillatelse er 76 159 979 kroner (merk at noen bingoentreprenører krever inn gebyr før første utbetaling til formål).

Faktisk utbetalt til formål fra Belago er 17 455 752 kroner.

Det er levert inn 219 bingoregnskap for første halvår 2020. 3073 foreninger har fått tillatelse til å delta på entreprenørbingo i første halvår 2020.

Last ned oversikt over fordeling per bingohall og detaljerte nøkkeltal.