Publikasjonsarkiv for Lotteritilsynet, med lenke til relevante nyere publikasjoner m.m.

Forskningsrapporter – spilleproblem

Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2019 (UiB-rapport 2020).
Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2019 (nettversjon).
Det går på en måte aldri over (Helsedirektoratet 2018).
Markedsføringnes efffekt på spilling av pengespill og pengespillproblemer (Rambøll-rapport 2018).
Endring av penge- og dataspillproblemer i Norge 2013-15 (UiB-rapport 2016)
Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2015 (UiB-rapport 2016)
Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2013 (UiB-rapport 2014)

Årsstatistikk – norske pengespill

Nyere utvalgte nøkkeltall og pengespillstatistikk finner du her.

Bingostatistikk for de siste årene finner du her.

Hjelpelinjen

Handlingsplan mot spilleproblem

Handlingsplan mot spilleproblemer 2019-2021 (PDF)