Publikasjonsarkiv for Lotteritilsynet, med lenke til relevante nyere publikasjoner m.m.

Forskningsrapporter – spilleproblem

Årsstatistikk – norske pengespill

Nyere utvalgte nøkkeltall og pengespillstatistikk finner du her.

Bingostatistikk for de siste årene finner du her.

Hjelpelinjen

Handlingsplan mot spilleproblem

Handlingsplan mot spilleproblemer 2019-2021 (PDF)