Ekstrabevilling

I forbindelse med  saldering av statsbudsjettet for 2018 har Stortinget vedtatt en tilleggsbevilling på 19 millioner kroner som kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Det betyr at søkerne får utbetalt hele det godkjente søknadsbeløpet. Godkjent søknadsbeløp i 2018 var på totalt 304 millioner kroner.

Utbetaling før jul

Alle søkerne har fått melding fra Lotteri- og stiftelsestilsynet om tildeling av tilleggsbeløpet, som blir utbetalt i uke 51/2018.

Se oversikt over ekstrabevilling og samlet tildelt beløp per søker i 2018.

Les mer om merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.