Anmeldelsen er sendt 1. oktober 2019, og vi ber om etterforskning av straffbare forhold knyttet til lotterilovens § 16 om ulovlig pyramidelignende omsettingssystem.

Det er Lyoness sin virksomhet i Norge som er anmeldt. Lotteritilsynet har tidligere informert om anmeldelsen til Lyoness (Lyoness Norway AS, Lyoness Europe AG, myWorld Nordic AS og Lyconet International AG) ved deres norske advokater.

Påtalemyndigheten i politiet avgjør eventuell videre oppfølging av anmeldelsen. Lotteritilsynet presiserer at det nå er opp til påtalemyndigheten å vurdere om det skal reises tiltale for det anmeldte forholdet.

Bakgrunnen for anmeldelsen er at Lotterinemnda sitt vedtak av 27. januar 2019 stadfestet Lotteritilsynets vedtak med pålegg om stans av Lyoness sin virksomhet i Norge. Lotterinemnda konkluderte med at virksomheten i Lyoness utgjør ett omsetningssystem, hvor Lyconet og Cashback World inngår som deler i systemet. Nemnda konkluderte med at hele Lyoness sin virksomhet rammes av forbudet i lotteriloven § 16 andre ledd som et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem.

Den 24. mai 2019 avslo Oslo byfogdembete Lyoness Norway AS og Lyoness Europe AG sin begjæring om å få fortsette virksomheten frem til et eventuelt søksmål, her kan du lese kjennelsen. Kjennelsen er rettskraftig.

Lotteritilsynet ser behov for å informere om anmeldelsen på grunn av at veldig mange nordmenn er eller har vært involvert i eller berørt av virksomheten, og at vi fortsatt jevnlig mottar henvendelser og spørsmål om virksomheten.

Les mer om pyramidespill.