Lotteritilsynet skal gjennom en spørreundersøkelse skaffe seg informasjon om hvordan bankene stopper pengepremier og innskudd fra ulovlige utenlandske spillselskap, og hva slags tilnærming bankene og finansinstitusjonene har til spilleproblem.

Spørreundersøkelsen vil bli sendt ut til 170 banker i løpet av sommeren. Undersøkelsen vil danne et viktig grunnlag for hvordan Lotteritilsynet vil jobbe med betalingsformidlingsforbudet videre.

– Denne kunnskapen skal vi bruke til å begrense det ulovlige pengespilltilbudet. Basert på informasjonen skal vi komme med tiltak som forebygger og reduserer skadevirkningene av spilleproblem, sier seniorrådgiver og jurist i Lotteritilsynet, Silje Sægrov Amble.

Bankenes kontakt med kundene blir kartlagt

Lotteritilsynet skal undersøke om bankene har kontroll på transaksjoner som går mellom utenlandske pengespillselskap, som ikke har lov å tilby spill i Norge, og norske banker.

– Vi ønsker også å finne ut hvordan bankene har kontakt med kunder som spiller på utenlandske ulovlige spillselskap, og hvordan bankene informerer om betalingsformidlingsforbudet som stopper bankene i å utbetale pengepremier, sier Sægrov Amble.

Kartleggingen er også et ledd i Regjeringens nasjonale handlingsplan mot spillproblem, der det vises til at informasjonsarbeid rettet mot finansinstitusjoner skal styrkes.

Ønsker å gjøre forbudet effektivt

Den 1.januar 2020 ble det satt i verk endringer i forskrift om forbud mot spillbetalingsformidling. Endringene har som mål å gjøre forbudet mot betalingsformidling for pengespill, som ikke har norsk godkjenning, mer effektivt, for å begrense ulovlig pengespilltilbud.

En undersøkelse fra Universitetet i Bergen viser at rundt 45 000 spillere hos utenlandske kasinospill er problem- eller risikospillere.

– Vi håper bankene og finansinstitusjonene vil bidra med denne viktige informasjonen for å forebygge spilleproblem som skjer hos de ulovlige utenlandske spilleselskapa, sier Sægrov Amble.

Undersøkelsen som blir sendt ut er anonym, og data som Lotteritilsynet mottar for analyseformål vil ikke inneholde informasjon som kan bli sporet tilbake til den verksemda som har svart.