Lotteritilsynet mener det fortsatt er grunnlag for politiet å etterforske Lyoness for pyramidevirksomhet, og klager på Oslo politidistrikts avgjørelse om å henlegge saken av kapasitetshensyn. -Saken er for alvorlig til å bli henlagt, sier seniorrådgiver i Lotteritilsynet, Monica Alisøy Kjelsnes.

Da politiet henla saken i april var det på grunn av manglende kapasitet til å behandle saken. Politiet viste blant annet til den store arbeidsmengden i saken, og at de måtte gjøre nødvendige prioriteringer.

Lotteritilsynet mener politiet ikke kan henlegge saken av kapasitetshensyn. Derfor klager Lotteritilsynet på vedtaket, på grunn av alvoret og omfanget av pyramidevirksomheten som Lyoness har drevet.

Les mer om pyramidespill.

Omfanget er stort

-Saken gjelder betydelige beløp og det er svært mange fornærmede. Vi mener det er feil å henlegge saken av kapasitetshensyn, sier seniorrådgiver og jurist i Lotteritilsynet, Monica Alisøy Kjelsnes.

Det er allerede konstatert at virksomheten til Lyoness innebærer grovt brudd på Lotteriloven.

Lotteri- og stiftelsestilsynet anmeldte Lyoness 1.oktober 2019 for å drive ulovlig pyramidevirksomhet. Dette er en ulovlig pyramidevirksomhet der mesteparten av inntektene kommer fra verving av deltakere.

Mange har tapt penger

-Folk blir oppfordret til å investere i virksomheten med lovnad om å tjene masse penger på kort tid, men risikerer å tape pengene. Svært mange er blitt lurt, og rådet er å holde seg unna, sier Alisøy Kjelsnes.

Lotteritilsynet blir kontaktet av mange personer som har tapt penger på Lyoness. For enkelte er det snakk om minst flere hundre tusen kroner.

-Den ulovlige pyramidevirksomheten til Lyoness har rammet både ressurssterke og sårbare grupper, og mange mennesker og familiene har fått både økonomiske og sosiale problemer. Flere har brukt opp sparepengene sine og tatt opp lån, sier Alisøy Kjelsnes.

Les mer om Lyoness som ikke får fortsette virksomheten.

Kan føre til mer pyramidevirksomhet

Lotteritilsynet, Lotterinemda og Oslo byfogdembete har vedtatt at Lyoness må stoppe den ulovlige pyramidevirksomheten. Dette gjelder selv om politiet har henlagt saken. Likevel er virksomheten blitt videreført gjennom nye selskap konstaterer Lotteritilsynet.

-Vi får daglig tips om at avgjørelsen til politiet om å henlegge saken blir brukt som argument for at pyramidevirksomhet nå er lovlig, sier Alisøy Kjelsnes.

Nå frykter Lotteritilsynet for konsekvensene om ikke den ulovlige pyramidevirksomheten blir etterforsket.

-Viss saken blir henlagt frykter vi at dette kan føre til at flere prøver seg på lignende ulovlige pyramidespill i Norge, sier Alisøy Kjelsnes.