Flere utenlandske spillselskap informerer sine kunder om at du kan spille på selskapene som før, uten fare for at gevinst ikke blir utbetalt til din konto. Dette skjer etter at Lotteritilsynet har sendt vedtak til norske banker om å stoppe betalingstransaksjoner til og fra utenlandske pengespillselskap. Lotteritilsynet minner om at du alltid tar en risiko ved å spille hos spillselskap som ikke har tillatelse i Norge.

Norske myndigheter oppmoder alle som spiller på utenlandske nettspill om å være forsiktige. Utenlandske spillselskap har ikke lov til å tilby sine spill til nordmenn. Vi fører derfor ikke kontroll med utenlandske pengespillselskap, og vi kontrollerer heller ikke om spillere får utbetalt gevinstene sine. Vi kan dessuten ikke gå god for at spillene de tilbyr er forsvarlege pengespill.

Les om regler for pengespill på nett i Norge.

Forbud mot å formidle betaling

Lotteritilsynet har sendt vedtak til norske banker om å stoppe betalingstransaksjoner til og fra utenlandske pengespillselskap på nett. Norske banker og andre finansinstitusjoner har ikke lov til å formidle penger til utenlandske pengespillaktører. Forbudet gjelder både innskudd og utbetaling av gevinst. Målet med tiltaket er å ramme utenlandske spillselskap og redusere tilbudet deres.

En av våre viktigste oppgaver er å beskytte de som har spilleproblem og de som er i risikogruppen for å utvikle uheldig spilleatferd. Skal vi stoppe utenlandske pengespill sin virksomhet i Norge er en del av det langsiktige arbeidet å stoppe transaksjoner fra disse selskapene.

Dette arbeidet stopper ikke med vedtaket vi sendte ut i slutten av mars, vi holder frem arbeidet fortløpende. Dette kan føre til at de som spiller på utenlandske pengespillselskap, kan oppleve problemer med å få utbetalt gevinstene sine.

Les mer om betalingsformidlingsforbudet.