Åpne data

er datasett som er gjort tilgjengelig slik at de kan leses og tolkes av både maskiner og mennesker.
Les mer om åpne data.

Tilgjengelige dokument

Åpne datasett fra Lotteri- og stiftelsestilsynet er fordelt på fagområde:

Bingo:

Se også vår side for bingostatistikk.

Norsk Tipping sitt overskudd:

Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar, generell ordning:

Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg:

Se også statistikker og oversikt for våre tilskuddsordninger.

Hjelpelinjen:

Årsstatistikk – Norske pengespel i PDF

Fri bruk

Alle som ønsker det står fritt til å bruke disse datasettene som er gjort tilgjengelig
under Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Nyttige lenker

Spørsmål?  Ta kontakt med kommunikasjonsdirektør Marie Havnen