Lotteri- og stiftelsestilsynet er et statlig organ med to underliggende fagtilsyn med felles direktør og administrasjon. 76 personer er ansatt i organisasjonen.

I Førde

Lotteri- og stiftelsestilsynet ligger i Førde i Sogn og Fjordane, med Kulturdepartementet som overordnet fagdepartement. Det er Kulturdepartementet som legger rammene for arbeidet vårt gjennom årlige tildelingsbrev.

Les tildelingsbrev for 2020 (PDF).

Lotteritilsynet

Lotteritilsynet ble opprettet 1. januar 2001 og er et tilsynsorgan for forvaltning og kontroll av private lotterier og statlige spill. Bakgrunnen var et ønske fra Stortinget om å få bedre kontroll med det voksende markedet for spill og lotterier i Norge.

Vi har ansvaret for tilsynet med Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, foruten spillansvar og kontroll av markedet, for eksempel av ulovlig markedsføring, ulovlige pengespill og pyramider. Kampfiksingsenheten hører også til i avdelingen. Lotteritilsynet jobber også med lotteritillatelser og regnskapskontroll, men skal også godkjenne entreprenører og kontrollere bingosektoren. I tillegg har avdelingen ansvar for fordeling av momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner, både den alminnelige ordningen og moms ved bygging av idrettsanlegg. Denne avdelingen har også ansvar for tilsyn med Grasrotandelen.

Stiftelsestilsynet

Stiftelsestilsynet ble opprettet 1. januar 2005 og overtok ansvaret som Fylkesmannen tidligere hadde for stiftelser. Stiftelsestilsynet har etter stiftelsesloven ansvar for tilsyn og kontroll med alle stiftelser i Norge. Det samme gjelder behandling av søknader fra stiftelser om registrering og endring. Stiftelsestilsynet har i tillegg enkelte andre avgrensede ansvarsområder, som ikke gjelder stiftelser.

Stabsfunksjoner

Kommunikasjonstaben er organisert som stab under direktør. Administrasjonen er organisert som en egen avdeling. Til sammen støtter disse de to tilsynene med kommunikasjon, personalpolitikk, økonomi og IKT-løsninger.

Vårt samfunnsoppdrag

Lotteri- og stiftelsestilsynet er et av samfunnet sitt viktigste virkemiddel for å sikre ansvarlige pengespill, sterk frivillighet og trygge stiftelser.

Illustrasjon sammfunnsoppdrag

 

  • Styrke brukerne: Vi skal ta initiativ til å dele vår innsikt og fagkunnskap. Gjennom god rådgivning skal vi være ekspertene som gjør det enkelt for brukerne å ta kunnskapsbaserte valg.

 

  • Forenkle for frivilligheten: Vi vil jobbe for å gjøre det tilgjengelig og forutsigbart å navigere i ordningene for frivilligheten i Norge, ved å samle, forenkle og koordinere.

 

  • Smarte tilsyn: Vi skal sette standarden for hva et effektivt og digitalt oppdatert tilsyn skal være, ved å være tydelige, konstruktive og målrettet.

 

  • Blikket ut: Perspektivet vårt i alle forbedringsprosesser skal alltid være å sette oss inn i og forstå samfunnet og brukerne våre best mulig.

 

  • Forenkle & effektivisere: Vi skal alltid jobbe for å ha de beste verktøyene, metodikken og den mest relevante teknologien. Det skal hjelpe oss til å spille brukerne våre gode.

 

  • Samarbeide og dele: Vi skal forsterke evnen vår til samarbeid og erfaringsdeling internt og mot andre tilsyn og relevante samarbeidspartnere.

 

  • Utvikle kompetanse: Vi skal gjennom kontinuerlig læring og rekruttering utvikle og fornye kompetansen vår, for å sikre rollen som et sterkt fagmiljø.