Lotteri- og stiftelsestilsynet er et statlig organ med to underliggende fagtilsyn med felles direktør og administrasjon. Nesten 70 personer er ansatt i organisasjonen.

Les vår strategiplan 2015 – 2020.         Se årsrapporter og årsmeldinger.

I Førde

Lotteri- og stiftelsestilsynet ligger i Førde i Sogn og Fjordane, med Kulturdepartementet som overordnet fagdepartement. Det er Kulturdepartementet som legger rammene for arbeidet vårt gjennom årlige tildelingsbrev.

Les tildelingsbrev for 2019 (PDF).

Lotteritilsynet

Lotteritilsynet ble opprettet 1. januar 2001 og er et tilsynsorgan for forvaltning og kontroll av private lotterier og statlige spill. Bakgrunnen var et ønske fra Stortinget om å få bedre kontroll med det voksende markedet for spill og lotterier i Norge.

Lotteritilsynet har ansvaret for tilsynet med Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, foruten spillansvar og kontroll av markedet, for eksempel av ulovlig markedsføring, ulovlige pengespill og pyramider. Kampfiksingsenheten hører også til i avdelingen.

Lotteritilsynet jobber også med lotteritillatelser og regnskapskontroll, men skal også godkjenne entreprenører og kontrollere bingosektoren. I tillegg har avdelingen ansvar for fordeling av momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner, både den alminnelige ordningen og moms ved bygging av idrettsanlegg. Denne avdelingen har også ansvar for tilsyn med Grasrotandelen.

Stiftelsestilsynet

Stiftelsestilsynet ble opprettet 1. januar 2005 og har ansvaret for tilsyn med og kontroll av alle stiftelser i Norge etter stiftelsesloven. Før 2005 var dette ansvaret lagt til Fylkesmannen. Det er ca. 6800 stiftelser i Norge.

Stabsfunksjoner

Administrasjon, kommunikasjon og teknisk utvikling støtter fagavdelingene med personalpolitikk, økonomi og kommunikasjon, i tillegg til utvikling av tekniske IT-løsninger.

Strategien er å ha kompetansen «innomhus» i stedet for å kjøpe tjenester utenfra. Vi mener dette er både økonomisk fornuftig og rasjonelt.