Idrettens grunnidé er at sluttresultatet skal være ukjent til konkurransen er ferdig. Kampfiksing og manipulering av idrettsresultat hører ikke hjemme i idretten og strider mot idrettens grunnverdier.

Illustrasjonsfoto kampfiksing.Lotteritilsynet opprettet i 2016 en nasjonal enhet som skal kartlegge, forebygge og motarbeide manipulering av idrettsresultat. Denne nasjonale kampfiksingsenheten skal samordne arbeidet og være et informasjonssenter på fagfeltet.

Les mer om vårt arbeid mot kampfiksing her.

Kjenner du til kampfiksing eller manipulering av idrettsresultat kan du tipse oss. Du kan tipse anonymt om du ønskjer det.

Tips oss om kampfiksing

Tips-skjema på andre språk

Dersom du ønsker å sende inn tips på et annet språk enn norsk  finner du lenker til skjema på flere ulike språk i menyen til høgre.

Hva er kampfiksing?

Kampfiksing er all form for manipulering av idrettsresultat. Det kan være

 • å betale en motstander for å fikse en konkurranse for å selv oppnå ønsket resultat
 • å manipulere resultat for egen vinning. Formålet er å tjene penger ved å plassere veddemål hos et spillselskap.
 • å tape en kamp med vilje for å møte enklere motstand i neste kamp

Nasjonal handlingsplan mot kampfiksing i idretten er et samarbeid mellom myndigheter, idretten og spillselskap. Kampfiksing blir definert slik i handlingsplanen:

«Manipulering av en idrettskonkurranse, hvor involverte aktører (utøvere, trenere, ledere, dommere etc.), for økonomisk vinning for seg selv eller andre, søker å påvirke resultatet av konkurransen eller enkelthendelser underveis i konkurransen.»

Hva er ikke lov?

Kampfiksing kan grovt sett deles inn i tre former som ikke er lovlige:

 • Tradisjonell kampfiksing av sluttresultatet. Et lag eller en utøver taper mot betaling.
 • Manipulering av enkelthendelser underveis i konkurransen som ikke påvirker sluttresultatet. For eksempel første innkast eller hjørnespark (spot-fixing).
 • Manipulering av sluttresultatet, men ikke kamputfallet. Eksempel på dette er utøvere som får betalt for å slippe inn et minimun antall mål (point-shaving).

Hva er lov?

Mange idretter har sine egne særtrekk og tradisjoner for avvikling av idrettskonkurranser uten at dette er kampfiksing. Det er for eksempel lov til å spare på kreftene etter en taktisk vurdering. Idrettens eget verdigrunnlag er derfor en viktig rettesnor. Dette er nært knyttet til god opplæring blant ledere og utøvere innen idretten.

Risiko og straff

Det kan være fristende å tjene raske penger, men det kan få alvorlige konsekvenser for de involverte og for idretten/sporten totalt sett:

 • Manipulering av idrettsresultat er en korrupsjonshandling og du risikerer fengsel.
 • Du kan bli straffet med bøter og bli utestengt eller suspendert fra idretten.
 • Karrieren din kan bli ødelagt.
 • Du kan få negative oppslag i mediene.
 • Du blir sårbar for press fra kriminelle miljø.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov §11-20 har særlige bestemmelser om manipulering av idrettskonkurranser. Det er straffbart å ikke rapportere om du kjenner til konkurransemanipulasjon.

Norges fotballforbund har sine egne regler for spillere, trenere og dommere. Du har blant annet meldingsplikt og innskrenket rett til å vedde på kamper.

Se NFF sin informasjonsbrosjyre her.

Tips oss

Vi ønsker tips fra publikum som har blitt kontaktet for å manipulere idrettsresultat eller kjenner til tilfelle av slik manipulering. Du kan tipse oss anonymt om du ønsker det.

Tips oss om kampfiksing