Lotteritilsynet opprettet i 2016 en nasjonal enhet som skal kartlegge, forebygge og motarbeide manipulering av idrettsresultat. Kampfiksingsenheten er sentral i vårt arbeid mot kampfiksing. Den skal samordne kampen mot manipulering av idrettskonkurranser i Norge og tjene som et nasjonalt informasjonssenter. Vi er også ansvarlige for de strategiske trusselvurderingene på fagfeltet.

Enheten vil basere sine analyser på informasjon fra følgende kilder:

  • Idretten og hestesporten
  • Spillselskap, både nasjonale og internasjonale
  • Relevante myndigheter, både nasjonale og internasjonale
  • Tips frå utøvere, publikum og andre som kan ha relevante opplysninger om temaet

Kulturdepartementet presenterte 11. desember 2012 en nasjonal handlingsplan mot kampfiksing i idretten for å forebygge, avdekke og reagere på manipulering av idrettsresultat. Den kan du lese her.

Kampfiksingsenheten har primært en rolle rundt avdekking, men også når det gjelder forebyggende arbeid.

Tips om kampfiksing

Lotteritilsynet behandler alle tips fortrrolig etter reglene i Offentlighetsloven. Det er en viktig verdi for oss som virksomhet at varslere og tipsere blir behandlet fortrolig og med respekt. På den måten håper vi at det blir en lav terskel for å tipse oss. Tips oss her!

Erfaring har vist at tips om kampfiksing ofte er avgjørende for at slike saker blir kjent. Derfor er tips i kombinasjon med mer etablerte informasjonskanaler sentral for vår virksomhet. Ofte er det vanskelig å vite hva man skal tipse om og om det en vet eller mistenker er viktig. I mange tilfeller kan selv en tilsynelatende ubetydelig detalj være med på å belyse et større bilde. Derfor, viss du er i tvil, ta kontakt.

Idrettens egne regler om varslingsplikt ved tilnærminger om resultatmanipulering er et positivt tiltak idretten selv har vedtatt. Dette tiltaket vil være sentralt både med tanke på forebygging og avdekking.

Kampfiksing i media

Vi overvåker oppslag i media knyttet til resultatmanipulering og kampfiksing gjennom vår samarbeidspartner Retriever.