Norsk Rikstoto

Norsk Rikstoto har i forskrift om totalisatorspill fått konsesjon til å tilby totalisatorspill i Norge. Lotteritilsynet fører tilsyn med totalisatorvirksomheten i tråd med delegeringsvedtak.

Tilsyn med Norsk Rikstoto

Lotteritilsynet har delt tilsynsvirksomheten inn i tre hovedområder.

  • Formidling og markedsføring
  • Spill og spillproduksjon
  • Vinnerutvelgelse og premieberegning

Formidling omfatter salg og betaling med mer av Norsk Rikstoto sine spill gjennom elektroniske kanaler, internett, mobil, kommisjonærer og totalisatorbaner. Markedsføring gjelder annonser, film, bannere, kommisjonærmaterial, TV- og radioreklame med mer av Norsk Rikstoto sine spill og profilering av virksomheten.

Spill og spillproduksjon omfattar alle spill som Norsk Rikstoto tilbyr og regler knyttet til de enkelte spillene, som for eksempel innsats, gevinst, premie og spillkvittering.  Klage og protestbehandling, og andre spørsmål knyttet til spillene ligger også til dette området.

Vinnerutvelgelse gjelder håndtering og system av alle spilltransalksjoner og løpsresultat.
Premieberegning omfatter omsetning, premiedel og fordelingsregler.

Regelverk knyttet til området

Les om tilsynsmetodikken vår.

Tilsynsrapporter i PDF

2019:

2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

2013: